Skip to main content
فهرست مقالات

واکاوی خاستگاه مشارکت در تعاونیها

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : مشارکت ،تعاونیها ،مردم ،اقتصادی ،توسعه ،اجتماعی ،واکاوی خاستگاه مشارکت در تعاونیها ،دخالت مردم در فرآیند تصمیم‌سازی ،مشارکت مردم ،توسعه ملی ،مشارکت گروههای اجتماعی در برنامه‌ها ،منافع ،بخش تعاون ،اقتصاد تعاونی ،دموکراسی ،گروههای مشارکت‌کننده ،تصمیم‌سازی ،برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی ،همیاری ،ملی ،مشارکت داوطلبانه گروههای مردمی ،بخش تعاون در فرآیند توسعه ،توسعه اقتصادی ،مشارکت در اجرای عملیات ،مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی ،بخش تعاون به فرایند توسعه ،اجرای طرحهای توسعه ملی ،جامعه ،داوطلبانه ،فرهنگ مشارکت

خلاصه ماشینی:

"آنان‌ معتقدند به دلیل این‌که منابع‌ ملی و بهره‌برداری از آنها در اختیار گروههای‌ خاص و محدود قرار دارد و این گروهها نیازها و منافع خود را به نیاز و منفعت‌ عمومی ترجیح‌ می‌دهند، نابرابریهای‌ اقتصادی- اجتماعی و شکاف بین‌ آنها و عامه‌ مردم را موجب‌ می‌شود. 2-از جنبه موضوع براساس این‌که موضوع مشارکت در کدام‌ جنبه زندگی گروهی مورد توجه باشد، می‌توان مشارکت را به سه دسته تقسیم‌ نمود: الف-مشارکت سیاسی:شامل مشارکت‌ گروههای اجتماعی در برنامه‌ها و فعالیتهای سیاسی است. 3-از جنبه نحوه دخالت مردم بر پایه این‌که مردم چگونه و به چه شیوه‌ در برنامه‌ها و فعالیتهای مربوط مشارکت‌ داشته باشند،مشارکت دو گونه است: الف-مشارکت مستقیم:در این شیوه‌ مردم مستقیما در تصمیم‌سازیها،برنامه‌ ها و فعالیتها دخالت می‌کنند. 5-از جنبه وضعیت دموکراسی از این نظر که مشارکت مردم در چه‌ درجه و طیفی از دموکراسی مورد توجه‌ قرار گرفته شود،می‌توان مشارکت را به‌ دو طبقه تقسیم کرد: الف-مشارکت اجباری:مردم یا گروههای اجتماعی به صورت غیر داوطلبانه و از روی اجبار در برنامه‌ها و فعالیتها مشارکت خواهند داشت. ب-همیاری:در فرایند همیاری،همه‌ مردم و گروه اجتماعی موردنظر در تصمیم‌ سازیها و اجرای برنامه‌ها و فعالیتها مشارکت دارند و همه آنها از نتایج‌ مشارکت سود و منفعت مشترک می‌برند. با این‌ وصف،در فرایند مشارکت مردمی و اصیل‌ چهار مرحله زیر طی می‌شود: مرحله اول:مشارکت در تصمیم‌سازی همه افراد یا گروههای مشارکت‌کننده در یک‌یک برنامه یا فعالیت باید برای‌ تصمیم‌سازی درباره انتخاب شیوه و عمل‌ و چگونگی اجرای عملیات(برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی)مشارکت دقیق داشته‌ باشند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.