Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر بودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (32 صفحه - از 41 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : دولت، اقتصادی، بودجه دولت، اشتغال، طبقه‌بندی بودجه دولت به‌صورت طبقه‌بندی، تولید، ارزش، ماتریس، تأثیر بودجه دولت، مدل

ارتباط بین ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی و بودجه دولت و بررسی تأثیر بودجه دولت برمیزان اشتغال فعالیت‌های اقتصادی ازجمله موضوعاتی هستند که همواره مورد توجه تصمیم‌گیران و تحلیل‌گران اقتصادی است.در ایران طبقه‌بندی داده‌های آماری تا کنون این اجازه را برای ارزیابی نقش دولت در تولید و اشتغال کشور به تفکیک فعالیت‌های اقتصادی به متخصصان و تصمیم‌گیران نداده است.در این تحقیق پس از انجام طبقه‌بندی بودجه دولت به صورت طبقه‌بندی استاندارد بین المللی فعالیت‌های اقتصادی 1 با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1379، ابتدا براساس مطالعه زایتسف(2000)و کلاین(1983)ارتباط بین ارزش افزوده و بودجه دولت استخراج، و سپس براساس مطالعه کنستادینس و شرستا(1991)تأثیر بودجه دولت در ایجاد اشتغال به تفکیک بخش‌های اقتصادی بررسی می‌شود.

خلاصه ماشینی:

"در این تحقیق پس از انجام طبقه‌بندی بودجه دولت به صورت طبقه‌بندی استاندارد بین المللی فعالیت‌های اقتصادی 1 با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1379، ابتدا براساس مطالعه زایتسف(2000)و کلاین(1983)ارتباط بین ارزش افزوده و بودجه دولت استخراج، و سپس براساس مطالعه کنستادینس و شرستا(1991)تأثیر بودجه دولت در ایجاد اشتغال به تفکیک بخش‌های اقتصادی بررسی می‌شود. برای این امر ابتدا با استفاده از الگوی داده-ستانده و براساس مطالعه زایتسف 6 (2000)و کلاین 7 (1983)اثر بخشی بودجه‌های عمرانی و جاری سالانه دولت را بر تولید کشور استخراج می‌گردد و سپس با استفاده از مبانی نظری کنستادینس و شرستا 8 به بحث کشش اشتغال بودجه دولت در ایران می‌پردازیم. این مطلب از بعد اثرگذاری در بخش‌های آب و برق و گاز طبیعی و ساختمان و حمل و نقل به وضوح در این مطالعه قابل مشاهده است و در برخی بخش‌ها همانند نفت خام، صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی تفاوت اثرگذاری نامحسوس است و تغییر سهم بودجه عمرانی این فعالیت‌ها از طریق صرفه‌جویی کاهش حجم بودجه دولت در قالب دستگاه‌های مرتبط به این فعالیت‌ها به رشد اقتصاد کشور کمک می‌کند. با توجه به نتایج فوق مشخص است که در اثر تغییر بودجه دولت به رغم سهم بالای مازاد عملیاتی در اقتصاد ایران در ترکیب ارزش افزوده تمامی بخش‌ها، عمده افزایش بودجه دولت در قالب جبران خدمات کارکنان باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. با توجه به نتایج فوق مشخص است که در اثر تغییر بودجه دولت به رغم سهم بالای مازاد عملیاتی در اقتصاد ایران در ترکیب ارزش افزوده همه بخش‌ها، عمده افزایش بودجه دولت در قالب جبران خدمات کارکنان باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.