Skip to main content
فهرست مقالات

نیازسنجی آموزش مدیران و کارکنان بیمه های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران در سال 1383

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 81 علمی-ترویجی (20 صفحه - از 79 تا 98)

کلیدواژه ها : نیازسنجی آموزشی ،بیمه‌های اموال و مسئولیت

کلید واژه های ماشینی : تعیین اولویت نیازهای آموزشی ،دانش و مهارت‌های مدیران ،کارکنان بیمه‌های اموال ،بیمه‌های اموال و مسئولیت ،تعیین نیازهای آموزشی مدیران ،نیازهای آموزشی ،کارکنان مشاغل قلمرو تحقیق ،بیمه‌های اموال و مسئولیت شرکت‌های ،مدیران و کارکنان ،بیمه‌های اموال ،نیازهای آموزشی مدیران ،مسئولیت در صنعت بیمه ،آموزش مدیران و کارکنان ،شرکت‌های بیمه ،مدیران و کارکنان مشاغل ،مشاغل قلمرو تحقیق ،تعیین نیازهای آموزشی ،صنعت بیمه ،مسئولیت شرکت‌های بیمه ،دانش و مهارت‌های ،تجزیه و تحلیل ،نیازسنجی آموزشی ،رشته‌های شغلی قلمرو تحقیق ،قلمرو تحقیق ،استان تهران ،شغلی ،کارکنان مشاغل ،تجزیه و تحلیل داده‌ها ،نیازهای آموزشی کارکنان بخش ،پرسش‌نامه با میانگین

این پژوهش دربارهء«تعیین نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان بیمه‌های اموال‌ و مسئولیت صنعت بیمه در استان تهران»است.جامعهء آماری مقاله را کلیه‌ مدیران و کارکنان بیمه‌های اموال و مسئولیت شرکت‌های بیمه ایران،البرز، آسیا و دانا تشکیل می‌دهند که 25 درصد از آنها یعنی 110 نفر،به عنوان نمونه‌ انتخاب شده‌اند.پژوهشگر برای جمع‌آوری داده‌ها از روش‌هایی چون تجزیه و تحلیل شغلی،تحلیل وظیفه،مصاحبه،پرسش‌نامه و مطالعات کتابخانه‌ای بهره‌ برده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آمار توصیفی شامل میانگین،انحراف‌ استاندارد،فراوانی و درصد و همچنین جدول‌ها و نمودارها استفاده کرده است. هدف نهایی عبارت است از:1.مشخص کردن دانش و مهارت‌های مورد نیاز مدیران و کارکنان مشاغل قلمرو و تحقیق و تکفیک آن؛2.اندازه‌گیری میزان‌ دانش و مهارت‌های مدیران و کارکنان از نظر خود آنها؛3.تعیین نیازهای‌ آموزشی مدیران و کارکنان در رشته‌های شغلی قلمرو تحقیق و 4.تعیین‌ اولویت نیازهای آموزشی در رشته‌های شغلی قلمرو تحقیق.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.