Skip to main content
فهرست مقالات

داستان انران/ enron

نویسنده:

مترجم:

کلید واژه های ماشینی : سود، ارزش، ارزش بازار حق مالکانه شرکت، رگرسیون، متغیر، سودهای عادی مورد انتظار، زیانی متغیر ارزش دفتری سهم، ارزش دفتری سهم، تداوم فعالیت و ارزش تبدیل، ارزش تداوم فعالیت

خلاصه ماشینی:

"اگر MV ارزش بازار حق مالکانه شرکت، E سودهای آتی مورد انتظار تحت فناوری جاری شرکت، c فاکتور سرمایه‌ای کردن سود، AV ارزش تبدیل منابع،و( E,AV ) f تابع چگالی توزیع مشترک دو متغیر سود و ارزش تبدیل باشد،آنگاه تابع ارزش شرکت بر حسب سود و ارزش تبدیل برابر ارزش مورد انتظار بیشینه‌ ارزش تداوم فعالیت و ارزش تبدیل است:78 (71) MV(E,AV)-E]max(cE,AV)[-???max(ce,AV)f(E,AV)dAVdE که در آن‌ E و AV متغیرهای تصادفی هستند که توزیع مشترک آنها با چگالی پارامتریک نرمال متغیرها توضیح داده می‌شود و پارامترهای آن میانگین،واریانس،و کوواریانس متغیرهای تصادفی پیش گفته‌ هستند. برگشتالر و دایچیو(7991)برای آزمون این دو پیشگویی،مدل رگرسیونی زیرا را صورت‌بندی کردند، که شکل عملیاتی رابطه 71 است: (12)(به تصویر صفحه مراجعه شود) که در آن‌ E -سود هر سهم و جایگزین ارزش تداوم فعالیت شرکت،و B -ارزش دفتری هر سهم و جایگزین ارزش تبدیل منابع شرکت. آنان برای نشان دادن تقعر تابع ارزش شرکت این‌طور استدلال می‌کنند که وقتی متغیر سود( E )در مقایسه با ارزش دفتری سهم( B )خیلی کوچک شود،ارزش دفتری تعیین‌کننده تابع ارزش است و(به تصویر صفحه مراجعه شود)به‌ صفر نزدیک می‌شود و در همان حال 1(به تصویر صفحه مراجعه شود)به سمت یک(یا ضریب برابری قیمت و ارزش دفتری)می‌رود. نتیجه‌ به دست آمده دو مدل رگرسیونی زیر است: (22)(به تصویر صفحه مراجعه شود) (32)(به تصویر صفحه مراجعه شود) محققان برای آزمون دو پیشگویی مدل،علاوه بر برازش دو مدل بالا در شکل فعلی،بار دیگر آنها را با داده‌های مقطعی و تکنیک رگرسیون تکه‌ای‌08و وارد کردن متغیر مصنوعی برای کنترل سطوح مختلف‌ نسبت سود به ارزش دفتری آزمون کردند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.