Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی مؤثر بر باروری در شهر دهاقان (استان اصفهان)

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (21 صفحه - از 1 تا 21)

کلید واژه های ماشینی : زنان، جمعیت، سن، اجتماعی، خانواده، تعداد فرزندان، سن ازدواج، متغیرهای مستقل، بررسی عوامل اقتصادی، فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 2-سن اولین ازدواج زنان و مردان جامعه نمونه مورد بررسی (به تصویر صفحه مراجعه شود) 3-تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده یکی از مهمترین وقایع جمعیتی،میزان و موالید می‌باشد و از اولین عوامل حرکات یک‌ جمعیت به حساب می‌آید،در این بررسی یکی از مهمترین متغیرهای مستقل«تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده»می‌باشد که براساس آن میزان باروری محاسبه و در تحقیق‌ بکار برده شده است. جدول شماره 3-توزیع زنان نمونه برحسب تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده به تفکیک جنس فرزندان (به تصویر صفحه مراجعه شود) 4-اشتغال زنان‌1 یکی از مهمترین شاخصهائی که در ارتباط با توسعه و پیشرفت جوامع مدنظر قرار می‌گیرد و براساس اطلاعات آن وضعیت اقتصادی-اجتماعی نیز سنجیده می‌شود اشتغال می‌باشد. جدول شماره 5-وضعیت سواد و میزان تحصیلات زنان نمونه و همسران آنها (به تصویر صفحه مراجعه شود) ب)تجزیه و تحلیل دو متغیره‌1 در این قسمت،تأثیر هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته،به منظور آزمون‌ فرضیه‌های تحقیق،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جدول شماره 8-تحلیل واریانس متغیرهای مؤثر بر تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده(باروری) (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به‌ F محاسبه شده که رقم 581/947 را نشان می‌دهد مشخص گردیده که آن‌ در سطح 99/9 درصد معنی‌دار می‌باشد. بدین صورت که هرچه تحصیلات والدین خانواده افزایش داشته از میزان‌ باروری و تعداد فرزندان کاسته شده است و یا هرچه زنان آگاهی بیشتری از وسایل و امکانات موجود مربوط به کنترل باروری داشتند و یا اهمیت به آینده خانواده و فرزندان‌ مدنظر را قرار داده‌اند از میزان باروری آنها کاسته شده است و همینطور اشتغال زنان و بالا بودن سن ازدواج هم از دیگر متغیرهائی هستند که در کاهش باروری نقش اساسی‌ را دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.