Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی مؤثر بر رفتار باروری در مناطق روستایی با استفاده از مدل ترکیبی (مطالعه موردی شهرستان سبزوار: دهستان بیهق)

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1384 - شماره 53 و 54 علمی-ترویجی (34 صفحه - از 43 تا 76)

کلیدواژه ها : باروری ،مناطق روستایی ،عوامل اجتماعی-اقتصادی ،عوامل جمعیتی ،وسایل پیشگیری

کلید واژه های ماشینی : میزان باروری ،تعداد فرزندان دلخواه ،استفاده از وسایل جلوگیری ،سن ازدواج ،باروری زنان ،تعداد مرگ‌ومیر فرزندان ،تعداد فرزندان ،فرزندان دلخواه ،میزان باروری زنان ،مرگ‌ومیر ،تعداد سقط و میزان استفاده ،مرگ‌ومیر فرزندان ،سن ازدواج زن ،رفتار باروری ،تعداد سقط ،میزان استفاده از وسایل ،میزان باروری رابطه ،تعداد فرزندان دلخواه زن ،باروری رابطه ،میزان تحصیلات زن ،متغیرهای سن ازدواج ،استفاده از وسایل ،متغیرهای سن ازدواج زن ،میزان تحصیلات ،وسایل جلوگیری ،کاهش باروری ،تحصیلات شوهر ،تحصیلات زن ،وسایل جلوگیری استفاده ،شوهر با باروری

هدف این تحقیق بررسی عوامل اقتصادی،اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر رفتار باروری در مناطق‌ روستایی است.برای انجام این پژوهش ابتدا تعدادی از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی و سپس‌ نظریات موجود در اینزمینه بررسی گردید.با استفاده از روش پیمایشی با تکنیک پرسشنامه،004 زن‌ ازدواج کرده 94-51 سال واقع در دهستان بیهق از شهرستان سبزوار با نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد سؤال قرار گرفتند.نتایج پژوهش به این قرار است:متغیرهای مستقل،تنعداد مرگ‌ومیر فرزندان،تعداد سقط،تعداد فرزندان دلخواه،با میزان باروری رابطه معنادار مستقیم داشته‌اند بدین معنا که با افزایش این‌ متغیرها باروری نیز افزایش می‌یابد.متغیرهای سن ازدواج،تحصیلات زن،تحصیلات شوهر،درآمد و مرتبه شغلی شوهر با باروری رابطه معنادار معکوس داشتند به این ترتیب که با افزایش این متغیرها، باروری کاهش می‌یابد.در تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام،متغیرهای،میزان تحصیلات زن،میزان تحصیلات‌ مرد و سپس تعداد مرگ‌ومیر فرزندان،تعداد فرزندان دلخواه،تعداد سقط ومیزان استفاده از وسایل‌ جلوگیری به ترتیب در معادله قرار گرفتند و مجموعا این متغیرها(با کنترل سن زن)،با ضریب تعیین‌ 0/25- R2 ،25 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند.لازم به ذکر است که از نه فرضیه این‌ تحقیق،هشت فرضیه تأیید شد و فرضیه مربوط به رابطه متغیر استفاده از وسایل جلوگیری،با میزان‌ باروری،رد شد.بدین صورت که رابطهءاین متغیر با باروری معنادار بوده ولی جهت رابطه مستقیم و بنابراین مخالف پیش‌فرض تحقیق است.با دقت بیشتر مشخص شد که مدت زندگی مشترک زوجین بر رابطه تأثیرگذار بوده است.بطوریکه 07 درصد زنانی که از وسایل جلوگیری استفاده نمی‌کردند،کمتر از 5 سال از ازدواج آنها گذشته بود.به عبارتی در مناطق روستایی،زنان در سالهای اول ازدواج به دنبال به‌ دنیا آوردن تعداد فرزندان دلخواه بوده و از وسایل پیشگیری استفاده نمی‌کنند.تنها پس از به دنیا آوردن‌ تعداد فرزندان دلخواه اقدام به پیشگیری از باروری و استفاده از وسایل می‌کنند و این هنگامی است که‌ سن آنها رو به افزایش است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.