Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تأثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی انها

نویسنده:

علمی-ترویجی (28 صفحه - از 19 تا 46)

کلیدواژه ها : سوانح و حوادث رانندگی ،مرگ‌ومیر ،نفر سالهای عمر ،بار اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : تصادفات رانندگی ،سوانح و تصادفات رانندگی ،زندگی در بدو تولد ،امید زندگی در بدو ،تصادفات رانندگی در سال ،مرگ‌ومیر ،مرگ‌ومیرهای ناشی از سوانح ،سوانح و تصادفات ،مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ،تصادف رانندگی در کشور ،سال عمر از دست ،اثر سوانح و تصادفات رانندگی ،امید زندگی ،مرگ‌ومیر سوانح و تصادف رانندگی ،گروه سنی ،حوادث رانندگی ،سوانح و حوادث رانندگی ،تصادفات رانندگی بر اقتصاد ،بدو تولد و بار ،بار اقتصادی ،رانندگی بر اقتصاد کشور ،جدول عمر مردان ایران ،سنی ،مرگ‌ومیرهای ناشی ،جدول عمر زنان ایران ،جدول عمر ،تصادفات رانندگی مردان ،بدو تولد مردان کشور ،علل مرگ‌ومیر ،سال عمر

براساس گزارش پزشکی قانونی کشور در سال 1831 تعداد 37812 نفر بر اثر سوانح و حوادث رانندگی جان باخته‌اند.از این تعداد 58771 نفر(18/3 درصد کل مرگ‌ومیر ناشی از سوانح‌ و حوادث رانندگی)مربوط به مرگ‌ومیر مردان و 8804 نفر(81/7 درصد)مربوط به مرگ‌ومیر زنان بوده است.تعداد 6436 نفر در گروه سنی 92-51 ساله در اثر سوانح و تصادفات رانندگی‌ جان داده‌اند که 92 درصد کل مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادف رانندگی در کشور بوده است. در سال 1831 تعداد 131709 نفر سال عمر از دست رفته به دلیل مرگ‌ومیرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی داشته‌ایم.نفر سال‌های عمر از دسته رفتهء مردان 394927 سال و نفر سالهای عمر از دست رفته زنان 836771 سال بوده است.ارزش اقتصادی از دست رفته ناشی از مرگ‌ومیر سوانح و تصادف رانندگی در کشور به روش تولید ناخالص داخلی سرانه محاسبه شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مرگ‌ومیرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در سال‌ 1831 مقدار 08521 میلیارد ریال برای کشور بار اقتصادی داشته است.بین گروههای سنی مختلف‌ گروه سنی 42-02 سال 0171 میلیارد ریال بیشترین هزینه را برای اقتصاد کشور دارد.هزینهء سال‌های عمر از دست رفته برای کشور در سال 1831،برابر با 1/4 درصد تولید ناخالص ملی‌ (G N P) کشور بوده است.

خلاصه ماشینی:

"جان داده‌اند که 92 درصد کل مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادف رانندگی در کشور بوده است. تعداد مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در این سال 865007 نفر(95 درصد کل‌ مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی مردان و زنان در این سال 0/5791 در هزار بوده‌ دست رفته به دلیل صدمات یا مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی است و دستاوردها و سال‌های عمر از دست رفته،حاصل ضرب تعداد مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در زنان در سال 1831،2/59 سال بیشتر از امید زندگی در بدو تولد مردان بوده است و این امر به‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول عمر مردان کشور در سال 1831 بدون مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی می‌دهد که مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و حوادث رانندگی باعث 1/83 سال کاهش در امید زندگی در جدول 4:جدول عمر مردان ایران در سال 1831 بدون مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول عمر زنان کشور در سال 1831 بدون مرگ‌ومیر ناشی از سوانح تصادفات رانندگی تصادفات رانندگی باعث 0/43 سال کاهش در امید زندگی در بدو تولد زنان شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) تعداد سال‌های عمر از دست رفته ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در سال 1831 مرگ‌ومیرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در بین مردان چندین برابر بیشتر از زنان است. جدول شماره:تعداد سال‌های عمر از دست رفته ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در سال 1831 تولد زنان شده است و تعداد 724429 سال عمر از دست رفته به دلیل مرگ‌ومیرهای ناشی از"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.