Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد تأثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی انها

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (28 صفحه - از 19 تا 46)

کلیدواژه ها :

سوانح و حوادث رانندگی ،مرگ‌ومیر ،نفر سالهای عمر ،بار اقتصادی

کلید واژه های ماشینی : سوانح و تصادفات رانندگی، امید زندگی در بدو تولد، مرگ‌ومیر، زنان، میرهای ناشی از سوانح، اثر سوانح و تصادفات رانندگی، بار اقتصادی مرگ‌ومیرهای ناشی، تصادفات رانندگی در سال، بدو تولد و بار اقتصادی، سوانح و حوادث رانندگی

براساس گزارش پزشکی قانونی کشور در سال 1831 تعداد 37812 نفر بر اثر سوانح و حوادث رانندگی جان باخته‌اند.از این تعداد 58771 نفر(18/3 درصد کل مرگ‌ومیر ناشی از سوانح‌ و حوادث رانندگی)مربوط به مرگ‌ومیر مردان و 8804 نفر(81/7 درصد)مربوط به مرگ‌ومیر زنان بوده است.تعداد 6436 نفر در گروه سنی 92-51 ساله در اثر سوانح و تصادفات رانندگی‌ جان داده‌اند که 92 درصد کل مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادف رانندگی در کشور بوده است. در سال 1831 تعداد 131709 نفر سال عمر از دست رفته به دلیل مرگ‌ومیرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی داشته‌ایم.نفر سال‌های عمر از دسته رفتهء مردان 394927 سال و نفر سالهای عمر از دست رفته زنان 836771 سال بوده است.ارزش اقتصادی از دست رفته ناشی از مرگ‌ومیر سوانح و تصادف رانندگی در کشور به روش تولید ناخالص داخلی سرانه محاسبه شده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که مرگ‌ومیرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در سال‌ 1831 مقدار 08521 میلیارد ریال برای کشور بار اقتصادی داشته است.بین گروههای سنی مختلف‌ گروه سنی 42-02 سال 0171 میلیارد ریال بیشترین هزینه را برای اقتصاد کشور دارد.هزینهء سال‌های عمر از دست رفته برای کشور در سال 1831،برابر با 1/4 درصد تولید ناخالص ملی‌ (G N P) کشور بوده است.

خلاصه ماشینی: "جان داده‌اند که 92 درصد کل مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادف رانندگی در کشور بوده است. تعداد مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در این سال 865007 نفر(95 درصد کل‌ مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی مردان و زنان در این سال 0/5791 در هزار بوده‌ دست رفته به دلیل صدمات یا مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی است و دستاوردها و سال‌های عمر از دست رفته،حاصل ضرب تعداد مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در زنان در سال 1831،2/59 سال بیشتر از امید زندگی در بدو تولد مردان بوده است و این امر به‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول عمر مردان کشور در سال 1831 بدون مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی می‌دهد که مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و حوادث رانندگی باعث 1/83 سال کاهش در امید زندگی در جدول 4:جدول عمر مردان ایران در سال 1831 بدون مرگ‌ومیر ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول عمر زنان کشور در سال 1831 بدون مرگ‌ومیر ناشی از سوانح تصادفات رانندگی تصادفات رانندگی باعث 0/43 سال کاهش در امید زندگی در بدو تولد زنان شده است. (به تصویر صفحه مراجعه شود) تعداد سال‌های عمر از دست رفته ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در سال 1831 مرگ‌ومیرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در بین مردان چندین برابر بیشتر از زنان است. جدول شماره:تعداد سال‌های عمر از دست رفته ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی در سال 1831 تولد زنان شده است و تعداد 724429 سال عمر از دست رفته به دلیل مرگ‌ومیرهای ناشی از"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.