Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر کودکان با تأکید بر محرومیت اجتماعی (نمونه تجربی - شهرستان ایلام)

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1383 - شماره 49 و 50 علمی-ترویجی (26 صفحه - از 47 تا 72)

کلیدواژه ها : مرگ‌ومیر کودکان ،محرومیت اجتماعی ،بهداشت و تغذیه ،شاخص‌های جمعیتی

کلید واژه های ماشینی : محرومیت اجتماعی ،مرگ‌ومیر ،مرگ‌ومیر کودکان ،مرگ‌ومیر کودکان در شهرستان ،کودکان در شهرستان ایلام ،ایلام ،شهرستان ایلام ،شاخص‌های جمعیتی ،تغذیه با شیر مادر ،موالید ،تأکید بر محرومیت اجتماعی ،عوامل مؤثر بر مرگ‌ومیر ،میزان مرگ‌ومیر کودکان ،مرگ‌ومیر کودکان مورد مطالعه ،میزان باروری ،مفهوم محرومیت اجتماعی ،مرگ‌ومیر کودکان مورد بررسی ،تغذیه کودکان ،میزان مرگ‌ومیر ،فاصله موالید ،سوء تغذیه ،بهداشتی ،بهداشت و تغذیه ،بررسی عوامل ،مرگ‌ومیر کودکان رابطه ،سن مادر ،شیر مادر ،کاهش مرگ‌ومیر ،تعداد فرزندان ،کودکان مورد مطالعه

موضوع اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مرگ‌ومیر کودکان در شهرستان ایلام با تأکید بر محرومیت اجتماعی می‌باشد.بر این اساس مهمترین سؤال پژوهشی موردنظر عبارت است از اینکه‌ محرومیت اجتماعی و شاخص‌های جمعیتی چه رابطه‌ای با مرگ‌ومیر کودکان دارند.روش تحقیق مورد استفاده برای بررسی موضوع و سؤالات تحقیق،روش پیمایشی بوده و جامعه آماری موردنظر عبارت است‌ از کلیه زنان ازدواج کرده 94-51 ساله شهرستان ایلام که حد اقل یک بچه زنده بدنیا آورده‌اند.حجم نمونه‌ بدست آمده از جامعه آماری 005 نفر بوده‌اند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای پرسشنامه‌ها بین آنها توزیع‌ و جمع‌آوری گردیده است.مبانی نظری برای تحلیل و تبیین موضوع این مقاله،مشتمل بر نظریه‌های‌ محرومیت اجتماعی و نظریه‌های مربوط به مرگ‌ومیر کودکان می‌باشد.توصیف اطلاعات بدست آمده از پاسخگویان بوسیله فراوانی مطلق و نسبی انجام گرفته است.متوسط بعد خانوار در نمونه تحت بررسی 5/9 نفر،میانگین فاصله بین موالید 63 ماه،میانگین تعداد فرزندان زنده بدنیا آمده 3/98 و میانگین تعداد فرزندان‌ زنده مانده 3/4 بوده است.براساس مدل نظری طراحی شده است.برای این منظور مفاهیم محرومیت‌ اجتماعی،شاخص‌های جمعیتی و بهداشت و تغذیه وارد مدل رگرسیونی شده‌اند و در نهایت این سه مفهوم‌ هرکدام به نوعی در تغییرات متغیر وابسته سهیم بوده‌اند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.