Skip to main content
فهرست مقالات

کاهش جمعیت بخش کشاورزی زیربنای توسعه اقتصادی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (18 صفحه - از 97 تا 114)

کلیدواژه ها :

رشد اقتصادی ،توسعه اقتصادی ،جمعیت بخش کشاورزی ،گروه‌های عمده فعالیت ،ما زاد نیروی کار

کلید واژه های ماشینی : کاهش جمعیت بخش کشاورزی، جمعیت بخش کشاورزی زیربنای توسعه، بررسی کاهش جمعیت بخش کشاورزی، بخش کشاورزی زیربنای توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه سهم نیروی کار شاغل، کار شاغل در بخش کشاورزی، نیروی کار شاغل در بخش، افزایش مشاغل صنعتی و خدماتی، شاغل

پژوهش حاضر به بررسی کاهش جمعیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه‌ اقتصادی می‌پردازد.در این مقاله رابطه بین توسعه اقتصادی و سهم نیروی کار شاغل در بخش‌ کشاورزی و نیز عواملی که بر میزان این سهم مؤثر می‌باشند مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج‌ حاصله نشان می‌دهد که در مرحله اولیه توسعه سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر و با افزایش درجه‌ی توسعه یافتگی این سهم نیز کاهش یافته است.ایران در طی بیش از چهار دهه‌ گذشته با دو پدیده مرتبط یعنی کاهش جمعیت روستایی و رشد شهر نشینی مواجه بوده است. شهرنشینی فزاینده ایران در طی دهه‌های اخیر در ارتباط مستقیم با جمعیت می‌باشد و از سوی‌ دیگر پدیده شهرنشینی خود تحولاتی را در ساخت جمعیت از نظر فعالیت بوجود می‌آورد. در این پژوهش،با استفاده از روش اسنادی و نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن در ایران اطلاعات لازم جمع‌آوری گردید.پس از تحلیل اطلاعات مشخص شد که کاهش‌ جمعیت بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی بصورت عام و ایران بطور خاص در توسعه‌ اقتصادی اثر می‌گذارد.کاهش جمعیت بخش کشاورزی،افزایش مشاغل صنعتی و خدماتی از جمله‌ مباحثی است که این مقاله به آن‌ها پرداخته و به نتایجی در این زمینه‌ها نائل شده است.این مقاله با بهره گیری از دیدگاه نظام جهانی و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل اجتماعی کولین کلارک،پس از تحلیل اطلاعات به این نتیجه رسید که کاهش جمعیت بخش کشاورزی از یکسو و سیاست‌های‌ اقتصادی اجتماعی در جامعه از سوی دیگر موجب افزایش مشاغل صنعتی و خدماتی در مرحله اول‌ و توسعه اقتصادی در مراحل بعدی شده است.

خلاصه ماشینی:

"کاهش جمعیت بخش کشاورزی زیر بنای توسعه اقتصادی در این مقاله رابطه بین توسعه اقتصادی و سهم نیروی کار شاغل در بخش‌ کشاورزی و نیز عواملی که بر میزان این سهم مؤثر می‌باشند مورد بررسی قرار گرفته است. حاصله نشان می‌دهد که در مرحله اولیه توسعه سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر و با افزایش درجه‌ی توسعه یافتگی این سهم نیز کاهش یافته است. گذشته با دو پدیده مرتبط یعنی کاهش جمعیت روستایی و رشد شهر نشینی مواجه بوده است. تحلیل اطلاعات به این نتیجه رسید که کاهش جمعیت بخش کشاورزی از یکسو و سیاست‌های‌ موفقیت آمیز بوده است تجویز کرد اما به‌هرحال رشد مستمر اقتصادی این کشورها مستلزم‌ هدف کلی این مطالعه بررسی شرایط تعاملی کاهش جمعیت بخش کشاورزی و توسعه‌ بین توسعه اقتصادی ایران و کاهش جمعیت بخش کشاورزی در طی زمان رابطه مثبت‌ یکی از نظریات مهم در مورد کاهش جمعیت بخش کشاورزی به عنوان زیر بنای توسعه‌ به توسعه فعالیت‌های گروه سوم و شرکت بیشتر طبقه فعال خود در این گروهی که بعضی از (4)- Tertiary Sector گسترش فعالیت‌های گروه سوم و افزایش نفرات آن نشانه توسعه اقتصادی است در صورتی‌ کشاورزی زیر بنای توسعه اقتصادی و همچنین طبقه بندی مشاغل اجتماعی کولین کلارک مورد جمعیت فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و صنعتی نشان می‌دهد یادآوری است که این جمعیت رها شده از بخش کشاورزی نه تنها شرایط تولید را در روستاها خدمات در این کشورها گسترش کافی نیافته و کشاورزی بر روش قدیمی متکی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.