Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل اثر عوامل محیط طبیعی در الگوی توزیع فضایی سکونتگاه ها و جمعیت روستایی شهرستان آمل

نویسنده: ؛

پاییز و زمستان 1383 - شماره 49 و 50 علمی-ترویجی (12 صفحه - از 141 تا 152)

کلیدواژه ها : سکونتگاه‌های روستایی ،نظام مکانی فضایی ،فضای جغرافیایی ،توپوگرافی ،شیب

کلید واژه های ماشینی : الگوی توزیع فضایی سکونتگاه ،سکونتگاه‌های روستایی ،توزیع فضایی سکونتگاه‌ها ،نحوه تأثیر گذاری عوامل استقراری ،میزان تبعیت پراکنش سکونتگاه‌ها ،آمل ،روستایی ،محیط طبیعی ،جمعیت روستایی ،عوامل محیط طبیعی ،مکانی سکونتگاه‌های روستایی ،فضایی ،عوامل محیط ،پراکنش سکونتگاه‌ها و جمعیت ،الگوی توزیع و استقرار سکونتگاه‌های ،فضایی سکونتگاه‌ها و جمعیت ،روستایی شهرستان آمل ،سکونتگاه‌ها و جمعیت ،الگوی خاص توزیع سکونتگاه‌های ،ناحیه آمل ،مکانی سکونتگاه‌های ،پراکنش سکونتگاه‌ها ،توزیع سکونتگاه‌ها ،فضای جغرافیایی ناحیه ،پراکنش جمعیت ،شهرستان آمل ،الگوی توزیع ،عامل توپوگرافی ،عوامل طبیعی ،توزیع جمعیت

نحو پراکنش و ساختار مکانی سکونتگاه‌های روستایی به عواملی چند بستگی دارد.این‌ ساختار در واقع نمود عینی و عملکرد روندهای طبیعی-اکولوژیک و اجتماعی-اقتصادی است.بر این‌ اساس،چشم انداز سکوتنگاه‌های روستایی حاصل کنش متقابل نیروها و عوامل محیطی است و ساختار مکانی،نحوه نظم و ترتیب اجزای این چشم انداز تحت تأثیر همان نیروها و عوامل طبیعی است،در این‌ ارتباط عوامل و عناصری از طبیعت مورد توجه قرار می‌گیرد،چه،طبیعت بستر جغرافیا و فعالیت‌های‌ انسانی به شمار می‌آید.شناخت عوامل و عناصر طبیعی مؤثر و نحوه تأثیر گذاری عوامل استقراری و شکل دهنده مذکور در ایجاد الگوی خاص توزیع سکونتگاه‌های روستایی و جمعیت در سطح ناحیه‌ می‌تواند ما را در برنامه‌ریزی ساماندهی فضایی روستایی و بهره‌گیری مطلوب از خدمات و رسیدن به‌ سطوح توسعه مناسب راهبری نماید.در این باره سعی شد تا میزان تبعیت پراکنش سکونتگاه‌ها و جمعیت از پدیده‌های طبیعی در ناحیه آمل با استفاده از مدل‌های آماری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل‌ قرار گیرد،تا تصویر روشنی از نحوه ارتباط بین توزیع فضایی سکونتگاه‌ها و جمعیت و عوامل محیط طبیعی ارائه شود.بعد از انجام عملیات آماری در پایان این نتیجه به دست آمده است که میزان تبعیت و تأثیر پذیری هریک از از متغیرها از عوامل محیط طبیعی متناسب با شرایط قرارگیری آن در سطح فضای‌ جغرافیایی ناحیه،تفاوت زیادی باهم دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.