Skip to main content
فهرست مقالات

مقاله در تعلیقات است

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : عقد، تعلیق، تنجیز، عقد نکاح، وکالت، انشاء، نکاح، عقد نکاح و طلاق انشاء، عقود، وکیل

خلاصه ماشینی:

"سید علیمحمد مدرس‌ مقاله در تعلیقات است شکی نیست که تنجیز در کلیه عقود و ایقاعات شرط صحت است چه در معاملات‌ عینیه وجه در عقود منافعیه مثل اجاره و مزارعه و غیره و تعلیق عبارت از این است که عاقد تأثیر عقد را معلق نماید بر امر دیگری-این است که در ماده 189 قانون مدنی هم تصریح‌ شده که عقد منجز آنسته تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف بامر دیگری نباشد و الا معلق‌ خواهد بود-از اینجهت است که در عقد نکاح و طلاق انشاء را شرط حتمی دانسته‌اند و انشاء هم باید در خصوص صیغه انکحت و زوجت باشد که اگر بخواهند بلفظ بیع یا هبه‌ یا تملیک یا اجاره قصد نکاح و انشاء علقه زوجیت نمایند عقد منعقد نشده و علقه زوجیت‌ حاصل نمیشود صیغه نکاح یعنی نکاح دائم را بهمین دو لفظ با قصد انشاء گفته میشود بعضی را عقیده آنستکه بلفظ ملکت البضع هم اگر قصد انشاء نکاح کند جایز است ولی خالی از اشکال نیست و تنجیز شرط حتمی است پس اگر کسی بگوید اگر امروز جمعه باشد فقد انکحت این عقد باطل است زیرا عقد تعلیقی است و عقد نکاح معلق بر حصول هیچ شرطی‌ هم نمیشود حتی اگر در ضمن عقد نکاح شرط باکره بودن زوجه را نماید و بعد معلوم شود ثیبه است این شرط را موجب فسخ نمیدانند و میگویند ثیبه بودن از عیوبی نیست که موجب‌ فسخ نکاح شود بلکه فسخ نکاح در مواردی است که در ماده 1122 و 1123 قانون مدنی‌ ذکر شده در چنین موردی بمقتضای اخباریکه وارد شده زوج میتواند نقصانی در مهر بدهد یا بنصف یا بتراضی و نیز شرایط دیگر هم در عقد نکاح دائم نمیتوان نمود ولی‌ در عقد تمتع ممکن است شرائطی قید شود که عقد را معلق ننماید مثل اینکه برای استمتاع‌ زمان مخصوص تعیین نماید و اگر در عقد تمتع هم شرائطی که مخالف کتاب الله باشد بنماید شرط فاسد است مثل اینکه شرط توارث نماید هر چند قائل بصحت و لزوم وفاء بشرط شده‌اند ولی اکثر فقها میگویند این شرط الزام آور نیست زیرا ارث را شرع انور قرار داده و مشروع نیست دیگری حق ارث قرار دهد و علی ای حال در عقد نکاح اعم‌ از دائم یا تمتع تعلیق بر امر دیگری نمودن عقد تعلیقی است و باطل است و هکذا در طلاق‌ تعلیق موجب بطلان است مثل اینکه زوج بگوید اگر زوجه‌ام تا هفته دیگر نیامد فهی‌ طالق البته باین طلاق معلق علقه زوجیت از بین نمیرود زیرا با ثبوت زوجیت یعنی طلاق‌ مشروط زوجیت را از بین نمیبرد لکن شرائطی که منافی تنجیز نباشد مانع صحت نخواهد بود مثلا صحت طلاق را مشروط بنماید که در طهر غیر مواقعه که اینگونه شرائط شرائط واقعیه است و خلاصه کلام آنستکه بدون انشاء و تنجیز هم عقدی واقع نخواهد گردید و لفظ و معنی و اثر آنها باید انشاء شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.