Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل اثر افزایش قیمت فرآورده های نفتی بر بخش های اقتصادی با استفاده از جدول داده- ستانده

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 38 علمی-پژوهشی (26 صفحه - از 1 تا 26)

کلید واژه های ماشینی : افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی ،فرآورده‌های نفتی ،قیمت فرآورده‌های نفتی ،فرآورده‌های نفتی بر بخش‌های ،افزایش قیمت ،نفتی ،مصرف فرآورده‌های نفتی ،اثر افزایش قیمت ،فرآورده‌های نفتی در بخش‌های ،فرآورده‌های نفتی در کل ،افزایش شاخص هزینه زندگی خانوار ،حامل‌های انرژی ،افزایش قیمت حامل‌های انرژی ،بخش‌های اقتصاد ،یارانه فرآورده‌های نفتی ،بخش فرآورده‌های نفتی ،قیمت حامل‌های انرژی ،فرآورده‌های نفتی در سال ،کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی ،درصد یارانه فرآورده‌های نفتی ،بخش‌های اقتصادی ،شاخص هزینه زندگی خانوار ،فرآورده‌های نفتی بیش ،فرآورده‌های نفتی سیاست ،جدول داده ،سیاست افزایش قیمت ،یارانه‌های نفتی به مصرف ،اثرات تورمی افزایش قیمت ،افزایش صددرصدی در قیمت ،کشش درآمدی

در این مقاله سعی شده است که با استفاده از تکنیک جدول داده ـ ستانده اثر افزایش صددرصد در قیمت فرآورده‌های نفتی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود. طبق محاسبات صورت گرفته، افزایش قیمت تولید ناشی از افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در کل اقتصاد 49/4 درصد و افزایش شاخص هزینه زندگی خانوار 37/5 درصد خواهد بود و بخش‌های حمل ونقل، آب و برق وگاز و خدمات کسب کار به ترتیب با 16درصد، 3/8 و 8/5 درصد بیشترین تأثیرپذیری میزان تورم را داشته‌اند. در ادامه محاسبه شاخص پیوندهای پیشین و نیز شاخص پراکندگی بخش فرآورده‌های نفتی به ترتیب با ارقام 36/1 و72/0 نشان می‌دهد که فرآورده‌های نفتی بیش از متوسط کل سایر بخش‌هابا سایر بخش‌هادر ارتباط بوده و نیز این ارتباط به طور تقریبا یکسان و متوازن در بیشتر بخش‌هاتوزیع شده است، با لحاظ نمودن این مهم و نیز توجه به کشش‌های درآمدی وقیمتی فرآورده‌های نفتی سیاست افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در بلندمدت بر اساس یک فرآیند تصمیم‌سازی در مقابل گزینه‌های سیاستی رقیب انتخاب ‌گردید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.