Skip to main content
فهرست مقالات

پیش بینی تقاضای سیمان طی دوره 90-1382

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 38 علمی-پژوهشی (32 صفحه - از 27 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : مصرف سیمان ،مصرف سیمان داخلی ،ارزش افزوده بخش ساختمان ،نرخ رشد مصرف سیمان ،قیمت نسبی سیمان ،VAR ،پیش‌بینی مصرف سیمان ،الگوهای فرم خلاصه‌شده ،تولید ناخالص داخلی ،مصرف سیمان در دوره ،نرخ رشد ،رشد مصرف سیمان داخلی ،الگوهای فرم ساختاری ،بخش ساختمان ،ارزش افزوده ،رشد مصرف سیمان ،فرم ساختاری و خلاصه‌شده ،فرم خلاصه‌شده ،رشد پایدار مصرف سیمان ،غیرشرطی ،رشد اقتصادی ،متغیرهای مصرف سیمان ،الگوهای شرطی و غیرشرطی ،دستگاه‌های VAR ،نسبی سیمان ،پیش‌بینی‌های شرطی مصرف سیمان ،معیارهای خطای پیش‌بینی ،نرخ رشد مصرف ،داخلی ،الگوهای فرم

در این مطالعه مصرف سیمان داخلی برای دوره 90-1382 با استفاده از شبیه‌سازی‌های تصادفی و فاکتور جمع بصورت شرطی و غیرشرطی پیش‌بینی می‌شود. برای این منظور عملکرد پیش‌بینی انواع الگوهای فرم ساختاری و خلاصه شده را براساس معیارهای خطای پیش‌بینی و آماره‌های تشخیص با یکدیگر مقایسه نموده و الگوی مناسب را در میان هر یک از دو گروه الگوهای شرطی و غیرشرطی انتخاب می‌کنیم. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که الگوهای فرم خلاصه شده VAR با اعمال محدودیت‌های هم انباشتگی شامل متغیرهای مصرف سیمان، تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ساختمان و قیمت نسبی سیمان از عملکرد پیش‌بینی مناسب‌تری نسبت به سایر الگوها برخوردار است. در دستگاه‌های VAR شرطی، متغیرهای تولید ناخالص داخلی و قیمت نسبی سیمان براساس آزمون‌های برون‌زایی ضعیف، الگو نمی‌شوند. در دستگاه شرطی مذکور، پیش‌بینی مصرف سیمان براساس سه سناریوی خوشبینانه (رشد اقتصادی 8 درصد)، پایه (رشد اقتصادی 5/5 درصد) و بدبینانه (رشد اقتصادی 5/4 درصد) با حل دستگاه به روش شبیه‌سازی‌های تصادفی بدست می‌آیند. مطابق نتایج حاصله رشد پایدار مصرف سیمان در سناریوی بدبینانه 4/7 درصد، پایه 7/7 درصد و خوش بینانه 3/10 درصد پیش‌بینی می‌شود. در الگوی غیرشرطی رشد پایدار مصرف سیمان در دوره پیش‌بینی نزدیک به سناریوی پایه در دستگاه شرطی است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.