Skip to main content
فهرست مقالات

معیارهای صلاحیت سنجی حرفه حسابداری مدیریت و حسابداران مدیریت

نویسنده:

(2 صفحه - از 6 تا 7)

کلید واژه های ماشینی : حرفه‌ی حسابداری مدیریت و حسابداران، حسابداری مدیریت، حسابداری مدیریت و حسابداران مدیریت، چارچوب مفهومی حسابداری مدیریت، اطلاعات، صلاحیت سنجی حرفه‌ی حسابداری مدیریت، معیارهای صلاحیت سنجی حرفه حسابداری، حسابدار مدیریت و مدیریت منابع، ارتباط حسابدار مدیریت و مدیریت، منابع و چارچوب مفهومی حسابداری، معیارهای صلاحیت‌سنجی حرفه‌ی حسابداری مدیریت، معیارهای صلاحیت‌سنجی حرفه‌ی حسابداری، سازمان، مدیریت منابع و چارچوب مفهومی، مدیریت منابع و حسابداری مدیریت، فنون و فرایندهای حسابداری مدیریت، وظیفه‌ی حسابداری مدیریت، کار حسابداران مدیریت، محصولات اطلاعاتی سیستم حسابداری مدیریت، وب‌گاه انجمن اطلاعات، معیارهای سنجش صلاحیت حسابداران مدیریت، وظیفه‌ی، ارزیابی، کتاب، فرایندهای، فرایندهای کار حسابداری مدیریت، ارزیابی حاصل کار حسابداران مدیریت، وظیفه‌ی مدیریتی حسابداری مدیریت، کارکرد حسابداری مدیریت، تعریف وظایف حسابداری مدیریت

رده است‌ نگارنده از این شماره،خواهد کوشید تا طی‌ مجموعه‌ای از مقالات،اساسی‌ترین مفاهیم‌ و مقولات مطرح‌شده در کتاب را به‌ جامعه‌ی حرفه‌ای حسابداری ایران معرفی‌ کند.گفتنی است که اعضای محترم انجمن و علاقه‌مندان به این مطالب می‌توانند با مراجعه به وب‌گاه انجمن اطلاعات بیشتری‌ را در زمینه بیابند. نخستین بخش از کتاب مورد نظر که به‌ ارتباط حسابدار مدیریت و مدیریت منابع‌ و چارچوب مفهومی حسابداری مدیریت‌ 3Lپرداخته است با تلخیص مطلب به‌ خوانندگان گرامی عرضه می‌گردد.

خلاصه ماشینی: "به هر حال به رغم این تفاوت‌ها،عوامل و عناصر زیر را می‌توان به عنوان موضوعات‌ عمومی در بین همه‌ی مدیران در ارتباط با مقوله‌های منابع و ارزش برشمرد: *هزینه‌ی استفاده از منابع و بازده‌ به کارگیری منابع *نحوه‌ی توزیع منابع(تخصص منابع به‌ برنامه‌های عملیاتی/سرمایه‌گذاری) *کنترل مطلوب منابع به کار گرفته شده‌ *نحوه‌ی عملکرد،درآمدزایی و ارزش‌ آفرینی حاصل از منابع به کار گرفته شده *برآورد،محاسبه و سنجش هزینه‌ها و بازدهی در استفاده از منابع به کار گرفته شده‌ همه‌ی کوشش‌هایی که با عناوین‌ هزینه‌یابی و حسابداری صنعتی، بودجه‌بندی،تحلیل هزینه‌ها،حسابداری‌ مسئولیت،مدیریت هزینه‌ها،و ارزیابی‌ عملکرد انجام می‌گیرد در جهت تعیین و انعکاس اطلاعات مرتبط با موضوعات‌ عمومی فوق می‌باشد و مجموعا در حوزه‌ی حسابداری مدیریت قرار دارد. به رغم آن‌که در کشورهای گوناگون از عناوین متفاوتی برای اطلاق به حسابداری‌ مدیریت استفاده از مفاهیم و فنون‌ حسابداری مدیریت متفاوت است اما می‌توان گفت که جملگی در یک فرض و هدف اساسی اشتراک دارند و آن عبارت‌ است از:کوشش در جهت ایجاد ارتباط منطقی بین منابع به کار گرفته شده و ارزش‌های پدید آمده در سازمان‌ها. چارچوب مفهومی حسابداری مدیریت چارچوب مفهومی حسابداری مدیریت‌ که برپایه‌ی مدلی مطلوب از کارکرد حسابداری مدیریت تعیین شده است،از مفاهیم زیر ساخته می‌شود: *وظیفه‌ی‌01متمایز حسابداری مدیریت‌ به عنوان بخشی از فرایند مدیریت در سازمان(وظیفه‌ی مدیریتی حسابداری‌ مدیریت)؛ *شیوه‌ی آزمون و کنترل سودمندی‌11 محصول حسابداری مدیریت؛ *معیارهای‌21قابل استفاده جهت ارزیابی‌ فرایندها و فنون به کار گرفته‌شده در حسابداری مدیریت؛ *توانمندی‌های‌31مرتبط با اثر بخشی کلی‌ کارکرد حسابداری مدیریت؛ براساس عناصر یادشده‌ی فوق،چارچوب‌ مفهومی حسابداری مدیریت را می‌توان‌ به صورت نمودار 1 نشان داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.