Skip to main content
فهرست مقالات

مدل خطر حسابرسی و خطر تجاری

نویسنده: ؛ ؛

بهمن 1384 - شماره 169 (3 صفحه - از 15 تا 17)

کلیدواژه ها : مدل خطر حسابرسی ،خطر تجاری ،خطر حسابرسی ،خطر قابل پذیرش حسابرسی‌

کلید واژه های ماشینی : مدل خطر حساب‌رسی ،خطر حساب‌رسی ،مدل خطر ،خطر تجاری ،حسابرسی ،خطر قابل پذیرش حساب‌رسی ،صورت‌های مالی ،حساب‌رسی و خطر تجاری ،خطر حساب‌رسی و خطر ،مدل خطر حسابرسی ،خطر تجاری در حساب‌رسی ،افزایش سرمایه‌گذاری در حساب‌رسی ،استفاده از مدل خطر ،خطر حسابرسی ،تحریف با اهمیت ،خطرهای ذاتی ،نتیجه روابط حسابرس ،قابل پذیرش حساب‌رسی ،حسابرس نسبت به صورت‌های ،کاهش خطر به سطوح ،استانداردهای حسابداری ،تحریف صورت‌های مالی ،افزایش خطر حساب‌رسی ،خطر قابل پذیرش ،خطر تحریف با اهمیت ،برنامه‌ریزی حساب‌رسی ،سرمایه‌گذاری در حساب‌رسی ،استانداردهای حساب‌رسی ،خطر کنترل ،خطر کنترل و خطر

خطر حسابرسی یعنی احتمال خطر اینکه حسابرس نسبت به‌ صورت‌های مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت،نظر حرفه‌ای‌ نامناسب اظهار می‌کند.این خطر معمولا از سه جز خطر ذاتی،خطر کنترل و خطر عدم‌کشف تشکیل می‌شود.طبق بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 47 ایالات متحده،حسابرسان باید از مدل‌ حسابرسی به‌عنوان بخشی از فرآیند برنامه‌ریزی حسابرسی‌ استفاده کنند.بنابراین حسابرسان در صورت افزایش خطر حسابرسی ناشی از تحریف صورت‌های مالی،مدل خطر 2Lحسابرسی را تعدیل کرده و سرمایه‌گذاری خود را در حسابرسی‌ افزایش می‌دهند.خطر ریسک تجاری،به خطر مربوط به زیان یا صدمه‌ای گفته می‌شود که در نتیجه روابط حسابرس با صاحب کار به عملیات حرفه‌ای او وارد می‌شود.شواهدی وجود دارد که‌ حسابرسان در پاسخ به خطر تجاری با افزایش سرمایه‌گذاری در حسابرسی و یا تغییر حق الزحمه‌ها به مبالغی بالاتر،هزینه‌های‌ خود را پوشش می‌دهند.بنابراین،حسابرسان علاوه بر خطر حسابرسی،به خطر تجاری در حسابرسی نیز واکنش نشان‌ می‌دهند.تحقیقات هستون و همکاران او نشان می‌دهد که توانایی‌ مدل خطر حسابرسی در توصیف رفتار حسابرسان به منابع یا طریق ایجاد آن بستگی دارد.آنان دریافتند که در مواقع بالا بودن‌ خطر اشتباه توسط حسابرس،استفاده از مدل خطر حسابرسی‌ برای کاهش خطر به سطوح قابل‌قبول حسابرسی کافی است اما در مواقعی که خطر تقلب بالا و بیش از خطر اشتباه استومدل خطر حسابرسی در بیان ابعادی از خطر تجاری که حسابرسان باید آن را در زمان‌ برنامه‌ریزی حسابرسی در نظر بگیرند دچار قصور می‌شود. طبق استانداردهای‌ حسابرسی،هدف‌ حسابرسی صورت‌های‌ مالی این است که‌ حسابرس بتواند درباره‌ اینکه صورت‌های مالی‌ از تمام جنبه‌های با اهمیت بر طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری تهیه شده‌ است یا خیر؟اظهار نظر کند.این اظهار نظر همراه‌ با میزانی از خطر روبه‌رو است که به آن خطر حسابرسی گفته می‌شود.موضوع‌ خطر حسابرسی و استفاده از مدل خطر حسابرسی در فرآیند برنامه‌ریزی حسابرسی از موضوعاتی است که در پیش از سه دهه‌ اخیر،به‌طور جدی و پیگیری به آن پرداخته شده است.خطر تجاری‌ به خطر مربوط به زیان یا صدمه گفته می‌شود که در نتیجه روابط حسابرسی با صاحبکار به عملیات حرفه‌ای او وارد می‌شود.این‌ مقاله به بررسی روابط بین مدل خطر حسابرسی و خطر تجاری‌ 2Lبراساس تحقیقات به‌ عمل آمده می‌پردازد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.