Skip to main content
فهرست مقالات

قلعه نور

نویسنده:

(9 صفحه - از 159 تا 167)

کلید واژه های ماشینی : ملک، نور، کیومرث، گیلانی، قلعهء نور، رستم، کجور، شاه، ملک گیلان و سادات مازندران، سید محمد گیلانی مملکت رویان، آقا رستم پدر آقا رستم، قلعه نور، آقا رستم پدر آقا محمد، سلطان سید محمد گیلانی مملکت، رستم پدر آقا رستم پدر، پدر آقا رستم پدر آقا، مازندران، سید محمد ملک گیلان، محمد ملک گیلان و سادات، ملک کیومرث ملک کاوس، فرهاد خان مدتی قلعهء کجور، شاهرخ، ملک جهانگیر، ملک اسکندر، سلطنت، رویان، گیلانی مملکت رویان و رستمدار، ملک کاوس، ملک اسکندر و ملک جهانگیر، شاه اسمعیل دست محمد خان

خلاصه ماشینی: "ملک جهانگیر پسر او درقلعهء نور جلوس کرد و سید ظهیر الدین مورخ مذکور اقوالش درین اوراق مسطور شد از طرف قرین الشرف سید محمد گیلانی بتعزیت‌ اولاد ملک کاوس بقلعهء نور مرور کرده در ازاء آن ماتم و سوکواری ببازماندگان‌ سرور افزود،و ملک جهانگیر در روز چهارشنبهء بیست و هشتم ذی القعده سنهء هشتصدو هفتاد و یک با هدایا و تحف بسیار در تبریز بنزد حسن بیک ترکمان شتافت و برادر خود شاهرخ را بنیابت در قلعهء نور گذاشت. انقراض این سادات مذکوره بدست امیر تیمور گورکان شد که همگی را از زن و مرد و پیر و خرد اسیر کرده محبوسا بماوراء النهر فرستاد و ـایشانرا ذلت بسیار داد،اگرچه در زمان شاهرخ بمازندران معاودت و بمقر حکمران آنسامان مراجعت‌ کردند،اما دیگر بسلطنت مستقله و حکومت مستبده نایل نشده کام دل حاصل نکردند، و ابتداء ترقی و تسلط ایشان در مازندران بسبک صفویه بطرز ارشاد و ارادت و پیری و درویشی بوده است و ما را در انساب عالیه و احساب سامیهء ایشان اطلاعی کامل حاصل‌ نیست،و اگر هم در بعضی تواریخ ذکری در نسب ایشان ملاحظه شده مشکوک فیه بنظر آمده همین قدر معلوم است که از سادات زیدی و حسنی نیستند و باید حسینی باشند در تاریخ مازندران که باسم خواجه محمد علی اشرفی شیخ علی گیلانی نوشته‌ است. فرهاد خان مدتی قلعهء کجور را که مأمن ملک جهانگیر بود محاصره کرد تا بتدبیر بقولی در پنجشنبهء 22 شهر جمادی الاولی درسنه هزار و چهار و بقولی در سنه هزارو شش فتح قلعه کجور نمود،رضوان بیک قورچی قاجار را بحکومت رستمدار تعیین‌ کرده و ملک جهانگیر را بقزوین برده شاه عباس بقتلش میرساند و قلعهء نور و کجور را ویران میسازد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.