Skip to main content
فهرست مقالات

رویدادهای فرهنگی ایران و جهان

(4 صفحه - از 56 تا 59)

کلید واژه های ماشینی : نمایش، ایران، فرهنگی، ایرلند، هنری، عکاس، موسیقی، افغانستان، مجسمه، عکس

خلاصه ماشینی:

"رویدادهایفرهنگیایران و جهان (به تصویر صفحه مراجعه شود)«پرنده کوچکخوشبختی»در مانیلدر سومین فستیوال بین المللیفیلم مانیل که در مرکز سینماییدانشگاه فیلیپین برگزار گردید،فیلمهایی از آلمان،کره جنوبی،انگلستان،آمریکا،کانادا و فیلیپینارائه گردید که فیلم«پرندۀ کوچکخوشبختی»از ایران نیز به نمایشدرآمد. (به تصویر صفحه مراجعه شود)هامون فیلمهای ایرانی در مجارستان به همت رایزنی فرهنگی جمهوریاسلامی ایران در وین و همکاری سفارتایران در بوداپست،از 25 بهمن الی1 اسفند 70،فستیوال فیلمهای ایرانیدر وین برگزار گردید. گفتنی است که به خاطر استقبال بیش(به تصویر صفحه مراجعه شود)4 L از اندازه مردم جنوب شهر از برنامهموسیقی سنتی،زمان اجرا سه بار ازسوی فرهنگسرای بهمن تمدید گردید. &%08225FYKG082G% (به تصویر صفحه مراجعه شود) ایرلند جیمز جویس در این کتاب دیوید پیرس با ارائهتوصیف بدیعی از جمیز جویس،ایننویسندۀ بزرک را در متن جامعه ایرلندقرار می‌دهد. این کتاب،انقلابی است بزرگ دربارۀهنر ایرلند که حاصل کار و تلاش یکی ازدست اندرکاران معتبر نقاشی است،وهمزمان نقاشی قرن بیستم،ریشه‌هایهنر انتزاعی،تارخ و توسه اخیر کوبیسمو کارهای آلبر گلز و پیروانش رامورد بررسی قرار می‌دهد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) یکصدمینسالگرد تولدبولگاکوف پس از فروپاشی رژیم کمونیستی درشوروی و بازگشت آزادیهای فردی به اینسرزمن محافل ادبی و هنری فرصتییافته‌اند تا از هنرمندان و نویسندگانبزرگ خود،که زمانی آثارشان به دلیلانتقاد از اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکمبر این کشور،ممنوع و قابل انتشار نبود،تجلیل به عمل آورند. ولی در سال گذشته این نمایشنامه بهصورت کامل و در طرح و اندازه اصلیخود،ضمن سایر آثار بولگاکوف در پنجمجلد چاپ و منتشر گردید."

صفحه:
از 56 تا 59