Skip to main content
فهرست مقالات

نظیره پردازان خمسه نظامی

نویسنده:

(4 صفحه - از 30 تا 33)

کلید واژه های ماشینی : لیلی و مجنون ،مثنوی ،خمسه ،خمسه نظامی ،نظامی ،مخزن‌الاسرار ،S بسم الله الرحمان الرحیم ،لیلی و مجنون نظامی ،شاعر ،امیر خسرو دهلوی ،قرن دهم ،قرن یازدهم ،تقلید ،شاعر قرن دهم ،مثنوی محمد حسن دهلوی شاعر ،زبان ترکی ،کهعبدی بیگ شیرازی شاعر قرن ،محمد حسن دهلوی شاعر قرن ،قرن نهم ،شاعر قرن ،برابرمخزن‌الاسرار نظامی ،کشمیر ،شاعر قرن یازدهم ،پیروی ،قرن دوازدهم ،بیت کهعبدی بیگ شیرازی شاعر ،تقلید لیلی و مجنون نظامی ،تقلید از مخزن‌الاسرار نظامی ،تتبع ،بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه ماشینی:

"ب-مخزن‌الاسرار قران السعدین امیر خسرو دهلوی به پیروی ازمخزن‌الاسرار نظامی در 688 هجری سروده شده وموضوع آن مثنوی عرفانی-تاریخی است درچهار هزار بیت. آغاز: بسم خمسۀ الرحمان الرحیم خطبۀ قدس است به ملک قدیم روضةالانوار،سومین مثنوی از مثنوی‌های پنجگانۀخواجو کرمانی در برابر مخزن‌الاسرار نظامی،درمطالب عرفانی در یک مقدمه و 20 مقالت و یک خاتمه کهبه سال 743 ه‍ در 2200 بیت به پایان رسیده است. آغاز: {Sبسم الله الرحمان الرحیم#تاج کلام است و کلام قدیمS}مشاهد(کتاب مشاهد)،نخستین مثنوی از ستۀ شاهداعی شیرازی(قرن نهم)در عرفان،به پیرویمخزن‌الاسرار نظامی،در پیرامون 580 بیت که در سال836 ه‍ سروده شده است. صفات العاشقین،گویا دومین مثنوی هلالی جغتاییشاعر قرن دهم است به بحر هزج در 1237 بیت و حاویمطالب عرفانی که گویا در برابر مخزن‌الاسرار نظامی ومطلع الانوار امیر خسرو دهلوی سروده است:آغاز: {Sخداوندا دری از غیب بگشای#جمال شاهد لا ریب بنمایS}مخزن مثنوی غیاث‌الدین سبزواری طبیب در تتبعمخزن‌الاسرار در قرن دهم. آغاز: {Sبسم الله الرحمان الرحیم#موج نخست است ز بحر قدیمS}مثنوی مخزن‌الاسرار از مکتبی شیرازی در قرن دهم. آغاز متن: {Sبسم الله الرحمان الرحیم#نص صحیح است و کلام حکیمS}مثنوی خردۀ کاشانی به تقلید از مخزن‌الاسرار نظامی. دولت بیدار از شیدا اکبر آبادی(متوفی 1062)دربرابر مخزن‌الاسرار نظامی،آغاز: {Sبسم الله الرحمان الرحیم#آمده سرچشمۀ فیض عمیمS}دیدۀ بیدار مثنویی است عرفانی،در عشق صوفیانه ازشفایی اصفهانی(در گذشتۀ 1037 ه‍)در برابرمخزن‌الاسرار نظامی در پیرامون 2100 بیت. مظهر آثار(-مظهر الاسرار)مثنویی است عرفانی ازجهانگیر هاشمی که در برابر مخزن‌الاسرار نظامی ومطلع الانوار امیر خسرو دهلوی،و بیشتر پیروی ازتحفةالاحرار جامی سروده شده است. جنةالثمار،مثنویی است در ششصد و چهل بیت،کهعبدی بیگ شیرازی شاعر قرن دهم در برابر لیلی ومجنون نظامی سروده است."

صفحه:
از 30 تا 33