Skip to main content
فهرست مقالات

اشکی بر تربت اقبال

نویسنده:

(2 صفحه - از 34 تا 35)

کلید واژه های ماشینی : لاهور، اشکی بر تربت اقبال، عشقند، علامه محمد اقبال لاهوری، دیوان اشعار، آثار علامه اقبال لاهوری، شاعر، آرامگاه، اقبال لاهوری و دکتر علی، خاک

خلاصه ماشینی:

"تا چه قبول افتد و چه در نظر آید: {Sخوشا«لاهور»و وضع بی‌مثالش#خداوندا نگهدار از زوالشS}{Sبیا جانا به این شهر دل‌انگیز#بجو فضل و ادب ز ارباب حالشS}{Sجوانمردی و حریت بیاموز#ز مردان حق نیکو خصالشS}{Sنوای دلکش شعر دری را#شنو از مردم صاحب کمالشS}{Sز اوضاع خوش آن خطۀ شاد#اگر جویا شوی،این است حالش:S}{Sهوایش گرم و بستانهاش پر گل#خزانش چون بهار بی‌همالشS}{Sبه شب در آسمان دلکش ماه#بشان گوشوارۀ زر،هلالشS}{Sو یا چون ابروان دلبری نغزS}(به تصویر صفحه مراجعه شود){Sکه دل را می‌رباید خط و خالش#به«شالیمار»او مانند فردوسS}{Sروان انهار،با آب زلالش#کمال حسن و خوبی و ملاحتS}{Sبود در گلرخان با جمالش#به خاک پاک لاهورند مدفونS}{Sبزرگانی چو«هجویری»مثالش#چو یاد آرم،ز اقبال سخنورS}{Sز ذوق و علم و فکر لا یزالش#روانم همچو مرغی تیز پروازS}{Sپرد در آسمانهای کمالش#ز دیوان بلند و شعر نغزشS}{Sز درد عشق و هم هجر و وصالش#بگیرم اوج در دریای معنیS}{Sشوم مستغرق جاه و جلالش#به«اسرار خودی»آن یگانهS}{Sرها یابم ز دنیا و کلالش#همی گوید:«که تا کی خفته باشید؟»S}{Sکه نبود حاصلیتان جز ملالش#بدین اندیشۀ ناب همایونS}{Sبشد بیدار مشرق و ز مقالش#دگر آثار او،گنج معانی استS}{Sهمه آکنده از در کمالش#چه گویم در مدیح شهر لاهورS}{Sز وصف نزهت و لطف و جمالش#ز بعد اصفهان و شام و بغدادS}{Sچو باشد دین پاک خلق این شهر#ارادت کیشی احمد و آلشS}{Sبود این سرزمین مینوی خوی#مصون ز آفات دهر و هم و بالشS}پنجشنبه 1371/3/28-لاهور (به تصویر صفحه مراجعه شود) پی نوشت: (1)این رباعی را به هنگام عزیمت از تهران به لاهور،به منظورشرکت در سمینار پانزدهمین سالگرد فوت زنده یاد دکتر علیشریعتی،بر بال همای و در دل آسمان ایران سروده‌ام."

صفحه:
از 34 تا 35