Skip to main content
فهرست مقالات

تعهد برای آزاد مرد یک ضرورت اخلاقی است

مصاحبه شونده: ؛

مترجم: ؛

مهر 1371 - شماره 89 (2 صفحه - از 62 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : فیلم ،سینما ،مافیا ،داستان ،تلویزیون ،جنگ ،پدربزرگ ،تصویر ،عمه ماری ،زندگی ،آزادی ،زندگی عمه ماری ،کار ،برادر عمه ماری ،جهان ،قدرت ،شهر ،مردم ،موضوع ،اثر ،کتاب ،هدف فیلم دست ،پدربزرگ راوی داستان ،میان کارگردانانبزرگ ،داستان چدربزرگ بخش ،جهان سینما ،مسئله ،در فیلم ،آزادی و امکانات زندگی ،سینما اثر

صفحه:
از 62 تا 63