Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به کتابهای تازه

(3 صفحه - از 85 تا 87)

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات، کتاب، حوزهء هنری سازمان تبلیغات، اسلامی، فرهنگی، فهرست، هنری، تهران، مصور، تهران حوزهء هنری سازمان تبلیغات

خلاصه ماشینی:

"نخستین و مهمترین آنها اصول احکام و قوانین کلی است که‌ خداوند آنها را در ضمن حدود پانصد آیه بیان کرده است،و دومین منبع‌ مهم:شناخت سنت رسول خداست‌ که در آن شرایط و موانع،احکام به گونهء کامل بیان شده و این منبع برای‌ مجتهد در مقام استنباط احکام حوادث‌ واقعه و موضوعات مستحدثه،نقش‌ بسیار مهمی را دارد که منابع دیگر برای او در مقام استنباط،دارای چنین‌ نقشی نمی‌باشند». به همین دلیل همان‌گونه که‌ در پیشگفتار آن آمده است پس از یادآوری سه عامل مهم در امر فراگیری‌ هر رشتهء هنری(انگیزه،راهنما، ممارست)و تذکر نکاتی برای راهنمایی‌ هنرجویان،به مطالعه و بررسی مفردات‌ و اتصالات حروف می‌پردازد که به طور خلاصه در 3 عنوان مشخص می‌شوند: -الفبای فارسی،ما بین آموزش 14 بخش کتاب پراکنده شده و هر کدام‌ بر اساس فرم و سهولت نوشتن در جای‌ مناسب قرار گرفته‌اند:برای نمونه‌ آموزش حرف«ع»در بخش پایانی کتاب‌ آمده است. خاطرات اسارت(روزنامهء سفر خوارزم و خیوه)/نوشته:سرهنگ‌ اسماعیل میرپنجه،به کوشش، صفاء الدین تهرانیان،چاپ نخست، تابستان 1370،تهران:مؤسسهء پژوهش و مطالعات فرهنگی، 200 ص،4000 نسخه،1250 ریال، این کتاب در راستای سیاست انتشار متون اسناد و خاطرات و با استفاده از نسخهء خطی خاطرات منحصر به فرد سرهنگ اساعیل‌خان میرپنجه که در بردارنده حقایقی از حوادث تاریخ‌ معاصر ایران می‌باشد،به طبع رسیده‌ است."

صفحه:
از 85 تا 87