Skip to main content
فهرست مقالات

باستان شناسی باستان شناسی

نویسنده:

(5 صفحه - از 90 تا 94)

کلید واژه های ماشینی : باستان‌شناسی ،تاریخ ،جدی ،باختر زمینی ،باستان‌شناسانه ،باستان‌شناسی باستان‌شناسی ،انسان ،جراحی ،وجدان ،معنا ،معاصر ،فرهنگ ،شناخت ،غربی ،باختر زمینی معاصر ،باستان‌شناسی و شناخت باستان‌شناسانه ،وجدان باختر زمینی ،شناخت باستان‌شناسانه ،تفکر ،معاصر باختر زمینی ،عصر روشنگری باختر زمینی ،تاریخ گرفتگی وجدان باختر زمینی ،پرسشها ،پیدایش ،وجدان باختر زمینی معاصر ،وجدان معاصر باختر زمینی ،انسان معاصر ،دانشهای معاصر باختر زمینی ،ygoloeahcrA ،فرهنگ و تمدن

خلاصه ماشینی:

"چگونه می‌شود در عصر غنا و انبوهی آگاهیهای‌ انسان معاصر،از گذشتهء بشری و بازار پر رونق و التهاب‌ دانشهای انسانی و اجتماعی و تاریخی،بویژه«باستان‌ شناسی و انسان‌شناسی»و کشف رد و نشان فرهنگها و جوامع و تمدنهای مدفون(و تکیه بر کوهی از شناختها و آموخته‌ها و تفسیر و تعریفهای بسیار از انسان و تاریخ، (به تصویر صفحه مراجعه شود) بی‌خبری و غفلت و نسیان زدگی و عدم وقوف انسان‌ معاصر از حال و مقام خویش)از یک سو؛و شکاف عمیق‌ بین وجود و تاریخ و تاریخ معاصر با گذشته را از دیگر سوی توجیه کرد؟ چنین پارادوکس کشندهء وجدان غربی چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد؟! کدام دین و سنت و کلامی بیشتر از قرآن بر این نکته‌ تکیه و تأکید ورزیده است و اهمیت و اعتبار چه معرفتی‌ والاتر از خودشناسی تلقی شده است؟ باستان‌شناسی از این نظرگاه از آن رو که نوعی‌ خودکاوی و خودجویی و خودیابی بوده و معرفتی است‌ که بر شناخت انسان تأکید و اصرار می‌ورزد،می‌تواند نقش مؤثری را در وقوف انسان از ذات انسان بودن‌ خویش ایفا کند(اما نه به معنای باختر زمینی و با انگیزه و مقصد و مراد غربی آن)اگر ما در یک هزاره و نیم حیات و سیر تفکر خویش،باستان‌شناسی و انس‌ باستان‌شناسانه با گذشته نداشته و به جراحی تاریخ‌ نپرداخته‌ایم؛دلیل بر ناتوانی و فقدان استعداد و قوهء کلام ما-که همواره بر محور و مدار کلام الهی و قدسی‌ بوده و از منبع فیض آن بهره می‌گرفته-نبوده است."

صفحه:
از 90 تا 94