Skip to main content
فهرست مقالات

برای کتاب خوانان و کتاب جویان: مفتاح النجات

(9 صفحه - از 40 تا 48)

کلید واژه های ماشینی : کتاب ،فارسی ،نثر ،کلمه‌های ،مصدر ،مصحح ،متن ،فعل ،صفت ،جمله ،عربی ،گری ،متقدمان ،تصحیح ،توفیق ،جزء مصدر مرکب عربی ،ترکیب ،مصدر مرکب عربی و جزء ،ایران ،جمع ،علم ،دکتر فاضل ،فارسی ترجمه‌شده نثر کتاب ،مصدرهای مرکب ،متن آقای دکتر فاضل ،ایران کتاب مفتاح النجات ،متن صفت تفضیلی عربی ،نثر کتاب ،انتشارات بنیاد فرهنگ ایران کتاب ،مصدرهای بسیط فارسی

خلاصه ماشینی:

"چنانکه در آغاز کتاب آمده است مؤلق این کتاب را در سال 522 هجری نوشته است‌ و بنابراین از متناهی ادبی نیمهء اول قرن ششم به شمار می‌آید و بی‌گمان از لحاظ خصوصیتهای‌ صرف و نحوی و لغوی درخور بررسی دقیق می‌باشد به‌ویژه که از لحاظ موضوع از نوع‌ کتابهایی است که درباره تصوف و عرفان ایران است و اهمیت این موضوع نیز در ادبیات‌ فارسی که مهمترین شاهکارهای نظم و نثر آن حاوی حقایق عرفانی می‌باشد بر همگان روشن‌ و آشکار است از اینرو هرچه دربارهء چنین متنهایی بیشتر تحقیق و بررسی شود،خدمتی به‌ ادب پارسی خواهد بود. خصوصیتهای صرف و نحوی و لغوی فعلهایی که در این متن به کار رفته است به شیوهء نثرهای قرن چهارم و پنجم چند گونه است،گاه که نویسنده قصد ایجاز دارد و در فارسی مصدر بسیط مأنوس و زیبایی برای ادای‌ مقصود وی یافت می‌شود فعل بسیط به کار می‌برد مانند این نمونه‌ها: و از شر آن روزگار نرهند ص 138 بجای:خلاص نشوند. کلمه‌های تنوین‌دار بندرت به چشم می‌خورد مانند:عمدا(83)-قولا و فعلا(87)- ولی قیدهایی که متقدمان با الحاق(به)یا(در)به اول اسمی فارسی یا عربی به جای کلمه‌های‌ منون عربی به کار می‌بردند فراوان در این متن دیده می‌شود: باخلاس به جای خالصا مخلصا:چون کار باخلاص کردی(176)-بدروغ(دروغین) (194)-بیقین(یقینا)(191)-بغایت(174)-بتمامت(62)-خاصه(156)بجای خصوصا در ساعت(164)-به جای فورا و جز اینها و گاه هم مانند دیگر متقدمان:بعمدا(132-131) به کار برده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.