Skip to main content
فهرست مقالات

مشاهیر شرق؛ کتمان غرب

مصاحبه کننده: ؛

مصاحبه شونده: ؛

آذر 1371 - شماره 91 (4 صفحه - از 14 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : مصر ،کیهان فرهنگی ،زبان فارسی ،غرب ،زبان و ادبیات فارسی ،استاد ،زبان ،فارسی ،ادبیات ،ایران ،تدریس ،فرهنگ ،دکتر حسن ،اسلام ،زبان فارسی در دانشگاه مصر ،دانشجو ،استاد دکتر عبدالنعیم محمد حسن ،دانشجو مصری دوره دکتریادبیات فارسی ،دانشگاه ،قاهره ،آموزش زبان فارسی ،دکتر عبدالنعیم محمد حسن ،تمدن ،دکترا ،دوره لیسانس زبان فارسی تدریس ،ایرانی ،دانشگاه قاهره دوره لیسانس زبان ،دانشگاه رساله‌هایگوناگون درباره تمدن ایران ،آموزش ،عین‌الشمس

صفحه:
از 14 تا 17