Skip to main content
فهرست مقالات

احراز هویت یا ...

نویسنده:

(2 صفحه - از 52 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : جنگ، فرهنگی، هنری، ایران، احراز هویت، سیاسی، آسیای میانه، فرهنگ جنگ، انقلاب، کارگزاران فرهنگی

خلاصه ماشینی:

"دیگرانی که باهزاران وسیلۀ تحریف و مسخ روبه‌روهستند،تا آن‌جا که در تاریخ می‌خوانیمدر زمان خود سیدالشهدا سر نازنینشتوسط مسلمانان(!)و به نیت قربة الیالله(!)سنگ می‌خورد(!) همۀ تأسف هم در این نیست کهفرهنگ جنگ به چشم و گوش بی‌غرضدنیا نرسیده است،بلکه«خود»نیز درآثار هنری عرضه شده تصویر مطلوب ودلنشینی از این فرهنگ نداریم تنهاشنیده و می‌شنویم که فلان جانبازیکه علی‌الاصول برایش دل می‌سوزانیمو احساس ترحم داریم،حاضر نیست شفای خودش را حتی از خدا بخواهد!این طرب چیست و چگونه حاصل شدهاست؟او که همان حسن‌ی است که تادیروز در میان ما درس می‌خواند و فوتبالبازی می‌کرد و می‌گفت و می‌خندید. اما شاید بتوان افزون بر این،عوامل دیگری را برای این گزینش از سوی یونسکو مفروض داشت: اول آنکه نباید پنداشت که غرب از استشمام وضعیتایران اسلامی بی‌نیاز است و نیز نباید تصور کرد که غرباز این ناحیه خود را در امان می‌داند. امروز این دیدگاه به گونۀ جدی مطرح شده استکه مردم این نواحی در حال گذار از بحران هویت بهاحراز هویت هستند،باید در نظر گرفت که کشورهایآسیای میانه،اکنون با معضلاتی بزرگ رو به رو هستند و الف-استعمارگران فرهنگی:امروز اگر کسی نقش استعمارگرانفرهنگی را در مسخ فرهنگها ندیدهبگیرد ساده‌اندیش و اگر همه تقصیر راهم گردن آنها بیندازد جاهل است. این درست است که بیش و پیش ازاینکه ما در صدد صدور انقلاب و فرهنگانسان‌سازان باشیم،آنها مجهز وحساب شده از تمام سنگرهای فرهنگیخود پاتک می‌زنند و راه نفوذ هر گونهحرکت فرهنگی مضر با منافع خود رامسدود می‌نمایند،اما منصفانه از خودبپرسیم که تا کنون چند فیلم قوی وچند رمان قوی(که ضما برای دنیاقابل فهم نیز باشد)در معرفی فرهنگجنگ ارائه کرده‌ایم؟!"

صفحه:
از 52 تا 53