Skip to main content
فهرست مقالات

جایزه نوبل، صدقه یا ...

(2 صفحه - از 62 تا 63)

کلید واژه های ماشینی : جایزۀ نوبل، قرآن، نمایشنامۀ، سن، دانشگاههای غیر دولتی قرآن، دانش‌آموزان، تدریس، شعرهای، کتاب، کلمۀ، آموزش، کار تدریس قرآن به‌صورت حفظ، چاپ کتاب در سودان کاری، درآمد، نام دریافت‌کنندگان جایزۀ نوبل، آتش، جایزۀ نوبل سال، انگلستان، منطقه، حفظ قرآن، شعرهای والکوت از سال، دانشگاه خارطوم چاپ، برندۀ جایزۀ نوبل، ابدالیدر سودان غیر، در سودان، مرحله، معروف، مؤلف کتاب، روش تدریس، والکوت در سال

خلاصه ماشینی: "روش تدریس «مسید»روشی خاص و معروف در آموزش دارد وشیوخ(مدرسین)آن برای دانش‌آموزان شرط سنیقائل نیستند،جز اینکه دانش‌آموز،بالای پنج سال باشد. این شخصعجیب المانجلک فرمانروای منطقۀ«عبدلاب»بود-که در سال 900 هجری بر این منطقه حکومتمی‌کرد-او یک دهم از درآمد حاصل از محصولاتکشاورزی را،به امر ادارۀ مسید اختصاص می‌داد کهاین روش هنوز هم مرسوم است و برای مخارج گوناگوناز قبیل آموزش و تدریس و خوابگاه و تأمین روزانۀپوشاک و غذای دانش‌آموزان،هزینه می‌شود. مشاهیر و زنان در این کتاب اطلاعاتی گرانبها در مورد مسیدگردآوری شده است که شاید مهمترین آنها برشمردنجایگاههای برخی از«مساید»در سودان و استانهایمختلف از«دارفور»تا«کردفان»تا«اواسط»و«خارطوم»و«استان شرقی»و... مؤلف،همچنین به برخی ازمعلمان مشهور،و فارغ‌التحصیلان مسید اشاره کرده وبسیاری از مشکلات و مسائل آنها را برشمرده است: «آمار تعداد مدارس تعلیم قرآن در جمهوریسودان به نقل از آمار رسمی سازمان امور دینی واوقاف تا آغاز سال 1410 ه‍. اوبیان می‌کند که نوشتن و چاپ کتاب در سودان کاریدشوار است و به رغم اینکه دولت به آموزش اهمیتیویژه داده است و برای گسترش مدارس غیر رسمی وهمچنین دانشگاههای جدید،اولویتی خاص قائل شدهاست اما بحران کتاب همواره وجود دارد. نام دریافتکنندگان جایزۀ نوبل در ده سال اخیر بهاین شرح است: 1982-گابریل گارسیا مارکز،ازکلمبیا 1983-ویلیام گلدینگ،ازانگلستان 1984-باروسلاو سیفرت،ازچکلسلواکی 1985-کلودسیمون،از فرانسه 1986-وول سوینکا،از نیجریه 1987-ژوزف برودسکی،از آمریکا 1988-نجیب محفوظ از مصر 1989-کامیلیو خوزه سلا،ازاسپانیا 1990-اوکتاویوپاز،از مکزیک 1991-نادین گوردیمر،ازآفریقای جنوبی 1992-درک والکوت،از ترینیدادکیهان فرهنگی:ذکر این نکته لازماست که بسیاری از نویسندگانسرشناس جهان به دلیل نفوذجراینهای سیاسی و فرهنگی در«فرهنگستان سوئد»از دریافت جایزۀنوبل محروم شده‌اند،از جمله چندیننویسندۀ لایق که نامزد دریافت جایزۀنوبل بودند اما همۀ آنها توسطفرهنگستان سوئد و با اکثریت آرا مردودشدند."

صفحه:
از 62 تا 63