Skip to main content
فهرست مقالات

ترجمه ای قدیم از قرآن کریم

نویسنده:

(16 صفحه - از 1 تا 16)

کلید واژه های ماشینی : مر ،یوسف ،زن ،قرآن کریم ،زندان ،خداوند ،خواب ،پاداش ،زمین ،سازش بد ،بیشترین مردمان ،هفت ،زن پیراهن یوسف ،استوار ،دانا ،یوسف اندر تن ،گفت یوسف ،بخشاینده ،یوسف و برادر ،سازش بد زنان ،سخن ،اندر زمین ،کار ،کی خداوند ،کی پدر ،تفسیر خواب ،سازش بدایشان ،بیاید کسهای ،ده ،برادران یوسف

خلاصه ماشینی:

"گفت آن کی بخریدش از شهر یعنی شهر مصر مرزن حویش را گرامی‌دار جایگاه‌ و را مگر کی منفعت کند ما را تا بگیریم و را به فرزندی و همچنین جای ساختیم یوسف‌ را اندر زمین و تا بیاموزنیدیمش از تفسیر سخنان و خدای غلبه کننده بود بر کار وی‌ و بیک‌2بیشترین مردمان ندانند. گفت پیر ایشان همی ندانید کی پدر شما بگرفت بر شما استواری/از خدای‌ و از پیش آنچه سستی کردید انرد کار یوسف ز استر نشوم ازین زمین تا دهد دستور مرا پدر مرا یا حکم کند خدای مرا،و وی بهترین حکم کنندگان است. ببرید پیراهن مرا این بر افکندش بر روی پدر من تا بشود بینا و بیاید کسهای خویش را همگنان و چون بیرون شد کاروان گفت پدر ایشان من‌ همی بیابم بوی یوسف اگر شما فرتوت بخوانید مرا. چون اندر آمدند بر یوسف نزدیک کرد به خویشتن پدر و خاله را و گفت اندر آیند به مصر اگر بخواهند خدای بی‌بیم و ترس و برآورد پدر و خاله را بر تخت و بیفتادند مر او را سجده‌کنان و گفت یا پدر من این تفسیر خواب من از پیش بگردانید مر آن را خداوند من‌ راست و به نیکوی کرد با من چون بیرون آورد مرا از زندان بیاورد شما را از دشت‌ از پس آن کی شورش افکند دیومیان من و میان برادران من کی خداوند من چابک‌ کار است بر آنچ خواهد کی وی است کی وی دانا است و استوار کار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.