Skip to main content
فهرست مقالات

ادبیات معاصر یونان؛ تقابل دیروز و امروز

مصاحبه کننده: ؛

مصاحبه شونده: ؛

بهمن 1371 - شماره 94 (4 صفحه - از 14 تا 17)

کلید واژه های ماشینی : یونان ،ادبیات ،ادبی ،هومر ،ادبیات معاصر یونان ،میچاکیس ،کیهان فرهنگی ،شعر ،معاصر ،ادبیات کهن ،یونان باستان ،مدرن ،رمان ،ادبیات یونان ،نقد مدرن درباره اثر نویسنده ،یونانی ،نقد ادبی ،نقد ،زبان ،شاهنامه ،کاوافی ،ادبیات کهن یونان ،فارسی ،فردوسی ،ایران ،فیلیس میچاکیس ،ترجمه ،کلاسیک ،قرن دوازدهم ،ادبیات مدرن

صفحه:
از 14 تا 17