Skip to main content
فهرست مقالات

لکنهو در تاریخ هند مسلمان

نویسنده:

مترجم:

خلاصه ماشینی:

"سبک معماری در این مسجد،به‌ طور اجمالی از مساجد پیش از خود مایه می‌گرفت ولی‌ تفاوتهایی نیز در آن دیده می‌شود،از جمله نمازخانه آن‌ که از یازده بخش تشکیل یافته و دارای سه گنبد پیازی شکل است که از شکافهایی در طول گنبد تشکیل شده‌ و اطراف آن گوژ مانند است. همین سبک معماری در مسجد جامعی که توسط محمد علی شاه(42-1837)ساخته شده نیز به کار رفته است. با توجه به سبک‌ معماری در«درش بیلاش»(که محل دیدار شاه با مردم‌ بود)ثابت می‌شود که این بنا از روی دقت و با هدف‌ خاصی ساخته شد که متشکل از چهار سردر بود که دو تا به تقلید از«موسی باغ»،یکی به تقلید از«فرحت‌ بخش»و دیگری به تقلید از«دل گشا»ساخته شد که‌ بیشتر آنها در اشعار اردو به تصویر کشیده شده است. این ادعا،در قصر بزرگ«قیصر باغ»که در سال 50-1848 توسط چتامیان برای‌ واجد علی شاه ساخته شده،به طور کامل مشهود است‌ و سبک«رکوکو»(10)با ترکیبی از معماری دورهء تیموری‌ با اصول معماری غربی،بی‌توجه به همهء قوانین خاص‌ آن معماری در این بنا به کار گرفته شده و آن را به شکل‌ بسیار باشکوه و مجللی درآورد،هر چند اثر چندانی‌ اکنون از آن باقی نمانده. (8)-مقبره‌ای است نزدیک آگره در ساحل جمنا که شاه جهان به‌ یادگار زن خویش نور محل بنا کرد و آن یکی از کامل‌ترین آثار معماری‌ هند مسلمان است که ساخت آن بیست و دو سال به طول انجامید/م."

صفحه:
از 48 تا 51