Skip to main content
فهرست مقالات

نقش ادراک در ارائه و دریافت خدمات بهداشتی و مراقبتی

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 35 تا 41)

کلید واژه های ماشینی : بیماران، ادراک، پزشکی، درمان، کادر پزشکی، ارزیابی‌های، دریافت خدمات بهداشتی و مراقبتی، کادر پزشکی نسبت به بیمارانی، بیماران و کادر پزشکی نسبت، متخصصان

خلاصه ماشینی:

"ادراک را می‌توان شاملعقاید،انتظارها،و ارزیابی‌های افراد دانست که در مسایلبهداشتی و مراقبتی چهار زمینه عمده را در بر می‌گیرد: الف-ادراک بیماران از متخصصان و درمانگرانIB} فصلنامه اصول بهداشت روانی سال سوم،بهار و تابستان 1380 شماره نهم و دهم،صفحۀ 41-35 (به تصویر صفحه مراجعه شود) نقش ادراک در ارائه و دریافتخدمات بهداشتی و مراقبتی (به تصویر صفحه مراجعه شود) قش ادراک در ارائه و دریافت خدماتبهداشتی و مراقبتی دکتر سید حمید آتش‌پور عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاهآزاد اصفهان احسان کاظمی-کارشناس ارشد روانشناسی حمید سمیع عادل-کارشناس روان‌شناسی لاصه {IBاز اواسط دهه 1950 توجه به ادراک در تعامل‌های بینفردی و خصوصا خدمات بهداشت عمومی و بهداشتروانی رو به افزایش نهاد. دراک بیماران نسبت به متخصصان و کادر پزشکی فریدسن (Freidson) در شمار نخست پژوهشگرانیجای دارد که به ادراک بیماران نسبت به متخصصان اشاره {IBب-ادراک درمانگران از بیماران ج-ناهماهنگی بین ادراک‌ها د-رضایت‌بخشی ادراک‌های طرفین در مقاله حاضر هرکدام از زمینه‌های فوق به طور نسبتامشروح مورد بحث قرار می‌گیرند و تأکید می‌گردد که نهتنها مسایل فیزیکی(تجهیزات،وسایل و... دم تجانس و ناهماهنگی ادراک‌ها با توجه به مطالب گفته‌شده می‌توان چنین نتیجه گرفتکه ادراک بیماران و کادر پزشکی نسبت به یکدیگر می‌تواند هماهنگ یا ناهماهنگ بوده و باعث سازگاریو توافق یا عدم سازگاری و تعارض شود. رضایت را می‌توان شامل موارد زیر دانست: الف-اعتماد کردن به کادر پزشکی ب-نیازهای موجود طرفین ج-شخصیت و ویژگی‌های بیماران این موارد در کنار ادراک‌هایی چون: "پزشکان افراد متخصصی هستند که مهارت‌های حرفهای آن‌ها اجازه می‌دهد که به نحو مقتضی افراد بیمار راتحت درمان قرار دهند"احساس رضایت را معنا میبخشند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.