Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان رضایت شغلی و عزت نفس معلمان مدارس استثنائی شهرستان های ارومیه، خوی و مهاباد در سال تحصیل 81-80

نویسنده:

کلیدواژه ها : رضایت شغلی ،عزت نفس

کلید واژه های ماشینی : میزان رضایت شغلی و عزت‌نفس ،رضایت شغلی ،عزت‌نفس ،ارومیه ،معلمان مدارس استثنائی شهرستان ،پژوهش میزان رضایت شغلی ،عزت‌نفس معلمان مدارس ،رفتار شغلی بهداشت روانی ،بررسی میزان رضایت شغلی ،اداره آموزش و پرورش استثنایی ،خوی و مهاباد ،رضایت شغلی تفاوت معنی‌داری ،پرسش‌نامه رضایت شغلی ،پژوهش ،رضایت شغلی و تست عزت‌نفس ،رفتار شغلی و بهداشت روانی ،معلمان مدارس استثنائیشهرستان‌های ارومیه ،بهداشت روانی فرد ،پرسش‌نامه ،استان آذربایجان غربی پرسش‌نامه رضایت ،پرورش استثنایی استان آذربایجان ،تاثیر رضایت شغلی و عزت‌نفس ،معلمان مدارس استثنائی شهرستان‌های ارومیه ،نگرش ،سابقه خدمت ،رضایت شغلی رابطه مثبت ،میزان رضایت شغلیآزمودنی‌های پژوهش ،فرد ،خدمت رابطه مثبت معنی‌داری ،خوی و مهاباد تکمیل

با توجه به تاثیر نگرش ها و صفات شخصیتی در رفتار سازمانی، در این پژوهش میزان رضایت شغلی و عزت نفس که نقش مهمی در رفتار شغلی بهداشت روانی فرد دارند بررسی شده است. مواد و روش: برای انجام این مطالعه توصیفی - مشاهده ای بعد از انجام هماهنگی های لازم با اداره آموزش و پرورش استثنایی استان آذربایجان غربی پرسش نامه رضایت شغلی و تست عزت نفس آیزنک توسط معلمان مدارس استثنایی شهرستان های ارومیه، خوی و مهاباد تکمیل شد و سپس پرسش نامه ها نمره گذاری شدند.

خلاصه ماشینی:

"Spring & Summer 2003 No 17 & 18 P:21-25 بررسی میزان رضایت شغلی و عزت نفس معلمان مدارس استثنائیشهرستان‌های ارومیه،خوی و مهاباد در سال 81-80 (به تصویر صفحه مراجعه شود)رویا یاوریان مربی گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه حمید صمدی کارشناس مسئول آموزش اداره آموزش و پرورشاستثنایی استان آذربایجان غربی کیده {IBمقدمه:باتوجه به تاثیر نگرش‌ها و صفات شخصیتیدر رفتار سازمانی،در این پژوهش میزان رضایت شغلی وعزت نفس که نقش مهمی در رفتار شغلی و بهداشتروانی فرد دارند بررسی شده است. تایج: تجزیه‌وتحلیل آماری با استفاده از آزمون t برای گروههای مستقل نشان داد که بین ویژگی‌های فردی(مانندجنس،وضعیت تاهل،میزان تحصیل،محل خدمت و نوعمعلولیت دانش‌آموزانی که معلمان به آن‌ها آموزش میدارند)و عزت نفس و رضایت شغلی تفاوت معنی‌داریوجود ندارد میانگین و انحراف معیار نمرات عزت نفس ورضایت شغلی براساس ویژگی‌های فردی نیز در جدولشماره 1 آورده شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.