Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوع اختلالات روان پزشکی در شهرستان ارسنجان

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

به منظور تعیین میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در افراد 15 سال و بالاتر شهرستان ارسنجان تعداد 650 نفر (274 مرد و 376 زن) از ساکنین این شهرستان با روش نمونه گیری تصادفی ساده چندمرحله ای و با رعایت نسبت جمعیت از مناطق شهری و روستایی انتخاب شد. سپس با استفاده از پرسش نامة SCL-90-R به عنوان ابزار غربالگر و چک لیست مصاحبه بالینی براساس ملاک های تشخیصی DSM-IV، نمونة انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در مجموع 34 درصد افراد مورد مطالعه (34% زنان و 9/33% مردان) دچار انواع اختلالات روانی بودند. اختلال های خلقی و اضطرابی با 46/14 و 53/9 درصد جزء شایع ترین اختلالات روان پزشکی بودند. در گروه اختلالات خلقی، افسردگی اساسی با 23/7 درصد و در گروه اختلالات ا ضطرابی، اختلال وسواسی-اجباری با 53/3 درصد شیوع بالاتری داشتند. نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در زنان و مردان با هم تفاوتی نداشت. همچنین براساس نتایج به دست آمده، در زنان کارمند، مردان محصل و آزمودنی های گروه سنی 25-15 سال، خانوارهای 4-1 نفره، دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم، مجرد یا مطلقه و همسر مرده اختلالات روانی شیوع بیشتری داشته است. بررسی پایایی پرسش نامه SCL-90-R با روش بازآزمایی، محاسبه ضریب آلفا و دو نیمه کردن آزمون, ضرایب رضایت بخشی را نشان داده و با توجه به بالا بودن حساسیت و ویژگی آزمون مشخص گردید که پرسش نامه SCL-90-R به عنوان یک مقیاس مناسب برای پژوهش در جمعیت عمومی و نیز به عنوان یک ابزار غربالگر از مشخصات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.