Skip to main content
فهرست مقالات

هیجان ابراز شده و جنسیت

نویسنده: ؛

مقدمه: این پژوهش، به‌منظور بررسی تفاوت‌های احتمالی‌ میان سطح «هیجان‌ابرازشده‌ی خویشاوندان» و «جنسیت بیماران» در خویشاوندان بیماران مبتلا به سایکوز انجام شده‌ است.روش: 125بیمار مبتلا به اختلال روان‌پریشی که به روش نمونه در دسترس انتخاب شده بودند، به دو گروه زنان(62نفر) و مردان(63نفر) تقسیم و به ‌کمک مقیاس‌ سطح ‌هیجان‌ابرازشده(‍The Level of Expressed Emotion)، میزان «هیجان‌ابرازشده‌ی» خویشاوندان آنان تعیین گردید. داده‌های پژوهش به کمک روش‌های آماری توصیفی و آزمون خی‌دو تجزیه و تحلیل شدند.نتایج : نتایج نشان‌دادند که میان هیجان‌ابرازشده‌ی خویشاوندان و جنسیت بیماران تفاوت معناداری وجود ندارد. در بین مؤلفه‌های هیجان ابرازشده نیز فقط مؤلفه مزاحمت و مداخله‌گری در مادران در سطح10/0 دارای تفاوت معنادار می‌باشد. در بررسی بیشتر مشخص گردید که بین میزان تحصیلات خویشاوندان و سطح هیجان ابرازشده‌ی آنان تفاوت معنادار در سطح 001/0 ; وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.