Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی سلامت روانی دانش آموزان سوم راهنمایی شهر ساری در سال 79 - 80

نویسنده:

ISC (8 صفحه - از 92 تا 99)

کلیدواژه ها :

90 ،نوجوانی , سلامت روان ,پرسش نامه ،R SCL

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی، بررسی سلامت روانی دانش‌آموزان، روانی، سلامت روانی دانش‌آموزان، دانش‌آموزان، نوجوانان، سلامت روانی دانش‌آموزان مقطع، افسردگی، شیوع، راهنمایی شهر ساری در سال

دوران نوجوانی مقطع بسیار حساسی از زندگی فرد است ,که در آن با تغییر گسترده شناختی و ساختاری روبه رواست.با توجه به این که جامعه کنونی ما را بیشتر جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند، حفظ سلامت روانی این گروه حائز اهمیت است.بر این اساس در پژوهش حاضر سلامت روانی دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر ساری در سال 80-79 مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها :این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برروی 350 دانش آموز(دختر وپسر ) مناطق دوگانه آموزش وپرورش ساری در مقطع سوم راهنمایی انجام گرفته است . ابزار های مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه مشخصات فردی و آزمون SCL-90-R بوده است .نتایج :بر اساس نتایج بدست آمده %6/42 دانش آموزان دارای علایم روان پزشکی هستند که این میزان در دختران %9/67 ودر پسران %32 می باشد . شیوع علائم دانش آموزان به ترتیب در ترس مرضی (%9/55)، افکار پارانوئیدی (%7/47)، روان پریشی (%7/45)، حساسیت در روابط متقابل (%7/45)، وسواس (%3/42)، افسردگی (%1/41)، اضطراب (%40)، پر خاشگری(%4/33) و شکایات جسمانی (%7/26) می باشد.نتایج به دست آمده تفاوت معنی داری را بین سلامت روانی با متغیرهای جنس پسران، معدل،محل سکونت ( شهر و روستا) و احساس نیاز به مراجعه به روان پزشک یا مرکز مشاوره نشان می دهند و در ارتباط با شغل پدر تنها در ابعاد جسمانی کردن و افکار پارانوئید اختلاف معنی دار وجود دارد.در حالی که تفاوت معنی داری بین سلامت روانی با متغیر های تعداد افراد خانوار، وضعیت مسکن خانواده( شخصی، استیجاری), میزان تحصیلات والدین و شغل مادر وجود نداشته است .نتیجه گیری :با توجه به نتایج پژوهش و شیوع نسبتا بالا علایم روان پزشکی در دانش آموزان لازم است مسئولان در مورد حل مشکلات روانی دانش آموزان توجه بیشتری مبذول دارند به این منظور ایجاد ویا فعال تر نمودن مراکز مشاوره در مدارس ضروری به نظر می رسد . همچنین برنامه ریزی لازم به منظور ارائه خدمات جامع مشاوره و روان پزشکی واجرای برنامه های منظم و مستمر آموزش بهداشت روانی می تواند در جهت ارتقای سلامت روانی دانش آموزان مفید باشد.

خلاصه ماشینی: "نتایج به دست آمده تفاوت معنی داری را بین سلامت روانی با متغیرهای جنس پسران، معدل،محل سکونت ( شهر و روستا) و احساس نیاز به مراجعه به روان پزشک یا مرکز مشاوره نشان می دهند و در ارتباط با شغل پدر تنها در ابعاد جسمانی کردن و افکار پارانوئید اختلاف معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از پرسش نامهSCL-90-R نشان می دهد که %6/44 مبتلا به اختلال روانی می باشند و به ترتیب در مقیاس های ترس مرضی (%9/55)، افکار پارانوئید(%7/47)، روان پریشی (%7/45)، حساسیت در روابط متقابل(%7/45)، وسواس (%5/42)، افسردگی (1/41%)، اضطراب(40%)، پرخاشگری (4/33%)، وشکایات جسمانی(7/26%) دارای نمره بالاتر از نقطه برش بوده اند. ضمن این که میانگین نمره آزمون در بعد شکایات جسمانی نتایج به ترتیب زیر است: بی کار < بهداشتی درمانی < نظامی همچنین میانگین نمرات در بعد افکار پارانوئید به ترتیب در مشاغل زیر بوده است: بی کار< نظامی< فنی مهندسی< بهداشتی درمانی لازم به ذکر است که براساس نتایج به دست آمده از پژوهش بین نمره کل آزمون و میانگین نمره ابعاد مختلف با متغیرهای تعداد افراد خانواده، مسکن خانواده،میزان تحصیلات والدین و شغل مادر تفاوت معنی دار از لحاظ آماری مشاهده نگردید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.