Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل اطلاعات در مطالعات کیفی

نویسنده: ؛ ؛

مقدمه :آشنایی ناکافی با رویکرد پژوهشهای کیفی و کمی، باعث استفاده نابجا از آنها شده است . معرفی کامل جنبه های مختلف این دو رویکرد به بر طرف شدن ابهامات موجود در مورد آنها کمک نموده و نقش مؤثری در به کارگیری آنها دارد. بدین منظور این مقاله با هدف اصلی مقایسه ویژگی های مطالعات کیفی وکمی از جنبه های گوناگون به خصوص از نظر روش تحلیل اطلاعات در سال 1383 انجام گرفت.مواد و روش : برای رسیدن به هدف این پژوهش اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای، اینترنتی و مکاتبه با انجمن های پژوهشی جمع آوری و سپس مقالات و مطالبی که با موضوع ارتباط بیشتری داشتند، انتخاب و مطالب آنها استخراج شد.مرور بر مطالعات: پژوهش کیفی نظیر پژوهش کمی یک روش منظم بررسی است. در این نوع تحقیقات، اطلاعات بصورت شرح و توصیف پدیده ها ارائه می شود، گر چه امکان دارد در مواردی نظیر پژوهش کمی از اعداد و ارقام نیز استفاده شود. از طرفی هدف عمده تحقیقات کیفی توصیف پدیده، تدوین فرضیه و ایجاد نظریه است در حالیکه پژوهش های کمی به دنبال آزمون فرضیه هستند تا ارتباط بین متغیر های خاص را توضیح بدهند. تحلیل اطلاعات کیفی بیشتر روش استقرایی بوده در صورتیکه پژوهشگران کمی از تحلیل قیاسی بهره می جویند. بحث و نتیجه گیری: از آنجا که تحقیقات کیفی از نظر موضوع مورد مطالعه، اهداف و کاربردها، تکنیک های جمع آوری اطلاعات، تعداد نمونه ها، روش نمونه گیری و بخصوص چگونگی تحلیل داده ها با تحقیقات کمی متفاوت هستند، معرفی و آموزش تحقیقات کیفی برای همه پژوهشگران و به ویژه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی و رزیدنت ها توصیه می شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.