Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی و مقایسه تظاهرات گوناگون افسردگی در زنان و مردان مراجعه کننده به درمانگاه روان شناسی دانشکده علوم ترتبیتی مشهد در شش ماهه اول سال 1382

نویسنده:

ISC (6 صفحه - از 128 تا 133)

کلیدواژه ها : افسردگی ،روان شناسی ،پرسش نامه بک, جنسیت

کلید واژه های ماشینی : افسردگی ،مردان ،درمان ،مقایسه شدت ابعاد افسردگی ،شدت ،ابعاد افسردگی میان زنان ،ابعاد برجسته‌تر افسردگی ،شدت ابعاد افسردگی در زنان ،پرسش‌نامه افسردگی بک ،افسردگی میان زنان و مردان ،جنس ،مردان مراجعه‌کننده به درمانگاه روان‌شناسی ،درمانگاه روان‌شناسی دانشکده علوم ترتبیتی ،اختلال افسردگی اساسی ،مردان تفاوت معنی‌داری ،افسردگی در زنان ،مقایسه ،میان زنان و مردان تفاوت ،تشخیص اختلال افسردگی اساسی ،احساس گناه ،بی‌تصمیمی ،تشخیص ،مقایسه تظاهرات گوناگون افسردگی ،عصبانیت ،زنان و مردان تفاوت ،ابعاد افسردگی ،تحقیق ،تشخیص و درمان افسردگی یاری ،تفاوت ،پیش‌گیری تشخیص و درمان افسردگی

مقدمه :نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که در مقطع معینی از زمان 15 الی 20 درصد بزرگسالان به طورقابل توجهی, از نشانه های افسردگی رنج می برند و حداقل 12 درصد به این دلیل نهایتا به سمت درمان کشیده می شوند. منظور از افسردگی در این تحقیق ، اختلال افسردگی اساسی بر اساس ملاکهای تشخیصی DSMIV می باشد . هدف مطالعة حاضر مقایسه شدت ابعاد افسردگی در زنان و مردان و نیزهدف فرعی مشخص نمودن ابعاد برجسته تر افسردگی دردو جنس بود .روش کار : این پژوهش یک مطالعه مقطعی و آینده نگر می باشد . تعداد 60 نفر آزمودنی در قالب دو گروه (از هر جنس 30 نفر) از میان مراجعین به درمانگاه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی در شش ماهه اول سال 1382 ، به شیوه غیراحتمالی در دسترس برگزیده شدند . یافته ها : از میان ابعاد 21 گانه پرسش نامه افسردگی بک پنج بعد احساس گناه ، احساس مجازات، گریستن ، کاهش وزن و بی میلی جنسی بطور معنی داری در زنان بیشتر از مردان بود. ابعاد برجسته افسردگی در زنان غمگینی، بی تصمیمی ، خستگی پذیری ، دشواری در کار و احساس مجازات و در مردان ابعاد غمگینی ، بی تصمیمی ، اتهام به خود ، عصبانیت و دشواری در کار برجسته تر بودند .نتیجه گیری :در شدت برخی ابعاد افسردگی میان زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد . شناخت این تفاوتها می تواند ما را در پیشگیری تشخیص و درمان افسردگی یاری رساند .

خلاصه ماشینی:

"یافته ها : از میان ابعاد 21 گانه پرسش نامه افسردگی بک پنج بعد احساس گناه ، احساس مجازات، گریستن ، کاهش وزن و بی میلی جنسی بطور معنی داری در زنان بیشتر از مردان بود. نتیجه گیری :در شدت برخی ابعاد افسردگی میان زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد . نیز این تحقیق نشان داد که شدت نارضایی در زنان و مردان تفاوت معنی داری ندارد. این تحقیق نشان داد که شدت احساس گناه در زنان بطور معنی داری بیشتر از مردان است,(;0. این تحقیق نشان داد که شدت احساس مجازات نیز در زنان بطور معنی داری بیشتر از مردان است(;0. از دیگر نتایج این تحقیق این بود که شدت بعد گریستن در زنان بطور معنی داری بیشتر از مردان است(;0. این تحقیق ، نشان داد که تفاوت معنی داری میان شدت بی خوابی زنان و مردان وجود ندارد (P>0. نتایج این تحقیق نشان داد که شدت کاهش وزن در زنان بطور معنی داری بیشتر از مردان است(;0. نشان داده شده است که نرخ شیوع افسردگی در دو جنس متفاوت است و همین طور افسردگی دارای ابعاد و جنبه های متعددی است که در تحقیقات مختلف ابعادی از آن مورد مطالعه قرار گرفته است و وجودیا عدم وجود تفاوت در شدت آنها مشخص گردیده است. چنانچه مشاهده می شود فرض اصلی این تحقیق تأئید شد و در شدت برخی ابعاد افسردگی میان زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد . , et al:Do psychosocial factors influence outcome in severity depressed female psychiatric in patients?British journal of psychiatry."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.