Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی و مقایسه تظاهرات گوناگون افسردگی در زنان و مردان مراجعه کننده به درمانگاه روان شناسی دانشکده علوم ترتبیتی مشهد در شش ماهه اول سال 1382

نویسنده: ؛ ؛ ؛

مقدمه :نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که در مقطع معینی از زمان 15 الی 20 درصد بزرگسالان به طورقابل توجهی, از نشانه های افسردگی رنج می برند و حداقل 12 درصد به این دلیل نهایتا به سمت درمان کشیده می شوند. منظور از افسردگی در این تحقیق ، اختلال افسردگی اساسی بر اساس ملاکهای تشخیصی DSMIV می باشد . هدف مطالعة حاضر مقایسه شدت ابعاد افسردگی در زنان و مردان و نیزهدف فرعی مشخص نمودن ابعاد برجسته تر افسردگی دردو جنس بود .روش کار : این پژوهش یک مطالعه مقطعی و آینده نگر می باشد . تعداد 60 نفر آزمودنی در قالب دو گروه (از هر جنس 30 نفر) از میان مراجعین به درمانگاه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی در شش ماهه اول سال 1382 ، به شیوه غیراحتمالی در دسترس برگزیده شدند . یافته ها : از میان ابعاد 21 گانه پرسش نامه افسردگی بک پنج بعد احساس گناه ، احساس مجازات، گریستن ، کاهش وزن و بی میلی جنسی بطور معنی داری در زنان بیشتر از مردان بود. ابعاد برجسته افسردگی در زنان غمگینی، بی تصمیمی ، خستگی پذیری ، دشواری در کار و احساس مجازات و در مردان ابعاد غمگینی ، بی تصمیمی ، اتهام به خود ، عصبانیت و دشواری در کار برجسته تر بودند .نتیجه گیری :در شدت برخی ابعاد افسردگی میان زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد . شناخت این تفاوتها می تواند ما را در پیشگیری تشخیص و درمان افسردگی یاری رساند .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.