Skip to main content
فهرست مقالات

مدخلهای فلسفی؛ اهمیت و شهرت

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(1 صفحه - از 69 تا 69)

کلید واژه های ماشینی : مدخل ،کیهان فرهنگی ،دایرة المعارف ،مدخلهای فلسفی ،سلیمان حشمت ،حشمت ،کیهان ،فلسفی ،ویراستاران ،مدخل قرار می‌دهیم ،المعارف ،جهان اسلام ،قرار می‌گیرد

خلاصه ماشینی:

"دیگر اینکه کار دانشنامه نویسی،کاری جدی است و باید مستند باشد،دیگران باید به آن ارجاع دهند و مدخلهای فلسفی‌ اهمیت و شهرت‌ گفتگو با رضا سلیمان حشمت‌ (مدیر گروه فلسفه،عرفان‌ و کلام دانشنامهء جهان اسلام) (به تصویر صفحه مراجعه شود) *می‌کوشیم در استفاده از دایرة المعارف‌های خارجی به‌ سبب نامناسب بودن‌ معیارهایشان،عدم آشنایی‌ نویسندگان آنها به زوایای‌ حقیقی اسلام یا تعصبات و دیدگاههای برخی از آنها، بسیار محتاط عمل کنیم. برای نمونه ویراستاری ممکن‌ است با اصطلاح«جای-گاه»فلسفه‌ آشنا نباشد و با توجه به ضوابط دستوری‌ و زبانی آن را به صورت«جایگاه»اصلاح‌ کند و با«لا امکان»را«امکان ندارد»و «ممکن نیست»یا«لا مکان»کند و مانند اینها،برخورد شما با چنین مواردی‌ چگونه بوده است؟ سلیمان حشمت:بله اینجا هم چنین مواردی رخ‌ داده اما برای پیشگیری از چنین سوء تفاهمهایی مقاله‌ پس از ویرایش در دسترس گروه یا شخص نویسنده قرار می‌گیرد تا چنین کاستیهای احتمالی‌ای اگر پیش آمده‌ باشد،برطرف گردد."

صفحه:
از 69 تا 69