Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر

نویسنده: ؛ ؛

کلیدواژه ها : اعتياد ،افسردگي ،طلاق ،وضعيت شغلي ,جوانان

کلید واژه های ماشینی : مصرف مواد مخدر ،گرایش جوان به مصرف مواد ،گرایش به مصرف مواد ،گرایش ،معتاد ،سوء مصرف مواد ،مصرف مواد مخدر رابطه ،اعتیاد ،افسردگی ،سیگار ،مواد مخدر رابطه معنی‌دار ،اعتیاد به مواد مخدر ،معاشرت با فرد ناباب ،سیگار کشیدن و شکست تحصیلی ،شکست تحصیلی ،گرایش به مواد مخدر ،طلاق ،مصرف مواد مخدر نشان ،خانواده ،گرایش به اعتیاد ،عامل موثر در گرایش جوان ،مصرف مواد مخدر مؤثر ،گرایش فرد به مصرف مواد ،فرد معتاد ،پژوهش ،بررسی عامل موثر در گرایش ،عامل مصرف مواد مخدر ،والد ،عامل ،مصرف مواد مخدر در شهر

مقدمه: مصرف مواد مخدر به عنوان عادتی اجتماعی و نامقبول در تمام جوامع بشری ، مردان و زنان بی شماری را ، خصوصا از سنین نوجوانی تا میانسالی درگیر کرده است. مطالعات انجام یافته در این زمینه عوامل مختلف فردی ، اجتماعی و خانوادگی را در گرایش به مصرف مواد مخدر مؤثر می داند. لذا این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در شهر اردبیل انجام گرفت. مواد و روشها : پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 90 نفر ( 45 نفر معتاد و 45 نفر غیر معتاد ) با انتخاب نمونه گیری تصادفی ساده صورت پذیرفت . محیط پژوهش زندان شهر اردبیل بود . ابزار گردآوری داده ها ، سوالات افسردگی آزمون) SCL-90 ( و پرسش نامه محقق ساخته بود. از آزمون) SCL-90 ( فقط سؤالات مربوط به علائم افسردگی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در طراحی و تنظیم پرسش نامه محقق ساخته ، از شاخص هایی چون جو عاطفی خانواده ، روابط اجتماعی و برخی ویژگی های فردی استفاده گردید. اعتبار آزمون های مورد مطالعه با استفاده از روش بازآزمایی به ترتیب( 83/0) و ( 76/0) به دست آمد. جهت دستیابی به اهداف پژوهش از آمار استنباطی خی دو و رگرسیون لوجستیک استفاده گردید. یافته ها : این مطالعه نشان داد که متغیرهای افسردگی با ضریب( 44/4) ، طلاق والدین با( 23/3) ، معاشرت با افراد ناباب با ( 59 /2) ، سیگار کشیدن با( 17/2) و در نهایت شکست تحصیلی با ضریب (57/1) بیشترین تاثیر را در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر دارند. نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش ، مهمترین عوامل فردی ، اجتماعی و خانوادگی در گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر عبارتند از : وجود علائم افسردگی ، طلاق و اختلافات خانوادگی ، معاشرت با افراد ناباب ، سیگار کشیدن و شکست تحصیلی که احتمالامی توان با آموزش مهارت های زندگی ، گسترش مشاوره خانواده ، ایجاد مراکز و کلاس های آموزش هنری ، فرهنگی و فنی حرفه ای از گسترش این معضل جلوگیری کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.