Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی جنسیت و اثر درخشندگی در حافظه آشکار و حافظه ضمنی

نویسنده: ؛

کلیدواژه ها : درخشندگي ،حافظه آشكار ،حافظه ضمني

کلید واژه های ماشینی : حافظه ،حافظه ضمنی ،حافظه آشکار ،حافظه آشکار و حافظه ضمنی ،اثر درخشندگی در حافظه آشکار ،میزان اثر درخشندگی حافظه ضمنی ،اثر درخشندگی حافظه ضمنی زن ،بررسی جنسیت و اثر درخشندگی ،اطلاعات ،حافظه آشکار و ضمنی ،میزان اثر درخشندگی در حافظه ،اثر درخشندگی ،اثر درخشندگی در حافظه ضمنی ،جنسیت ،واژه ،آزمون ،درخشندگی در حافظه ،درخشندگی در حافظه ضمنی ،میزان عملکرد بازیابی حافظه آشکار ،میزان درخشندگی در حافظه ضمنی ،میزان عملکرد حافظه آشکار ،عملکرد حافظه آشکار و ضمنی ،عملکرد ،حافظه ضمنی زن ،مرحله فراگیری آزمون حافظه ضمنی ،حافظه ضمنی زن و مرد ،عملکرد بازیابی حافظه آشکار ،زن و میزان اثر درخشندگی ،میزان عملکرد بازیابی حافظه ،مرد

مقدمه: موضوع پژوهش حاضر بررسی جنسیت و اثر درخشندگی (حساسیت فوق العاده) که در یکی از جدیدترین تقسیم‌بندی‌های حافظه به معنای حافظه آشکار و حافظه ضمنی است، در افراد عادی می‌باشد. هدف اصلی و عمدة این پژوهش مشخص نمودن اثر جنسیت بر میزان عملکرد حافظه آشکار و ضمنی بود که این مسئله در نتیجه ایجاد میزان درخشندگی های متفاوت در دو نوع حافظه مذکور شکل می‌گیرد. مواد و روش ها: جامعه مورد تحقیق شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر رشته‌های مختلف تحصیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن می‌باشد. از هر گروه تعداد 100 نفر به صورت تصادفی گزینش گردید ( سن بین 20 تا 30 سال و مجرد), برای اندازه گیری انواع حافظه آشکار و ضمنی به ترتیب از آزمون یادآوری نشانه ای و آزمون تکمیل ریشه واژه استفاده گردید.برای این منظور دو فرضیه به شرح زیر مطرح و مورد آزمون قرار گرفت: فرضیه اول: بین میزان اثر درخشندگی در حافظه آشکار زنان و میزان اثر درخشندگی در حافظه آشکار مردان تفات معناداری وجود دارد. فرضیه دوم: میزان اثر درخشندگی در حافظه ضمنی مردان از میزان اثر درخشندگی حافظه ضمنی زنان بیشتراست.نتایج: در آزمایش فرضیه های مذکور، فرضیه اول مورد تائید قرار نگرفت. اما فرضیه دوم مورد تائید قرار گرفت یعنی مشخص گردید که جنسیت در ایجاد میزان درخشندگی در حافظه ضمنی زنان و مردان اثر متفاوت و قابل توجهی دارد. این تفاوت به نفع مردان است، بنابراین موجب افزایش میزان عملکرد مردان در حافظه ضمنی نسبت به عملکرد زنان در این نوع حافظه می‌باشد. بحث: مردان به خصوصیات سطحی اطلاعات حساس تر بوده، در نتیجه آنان به عوامل سطحی و هیجان های آنی توجه بیشتری دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.