Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر تماس پوستی مادر و نوزاد بر شدت اندوه پس از زایمان خانم های سزارین شده

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : اندوه پس از زايمان ،تماس پوستي مادر ونوزاد ،سزارين

کلید واژه های ماشینی : تماس پوستی مادر و نوزاد ،سزارین ،اندوه پس از زایمان ،مادر ،شدت ،افسردگی ،تماس پوست ،زایمان خانم سزارین ،تعیین تأثیر تماس پوستی مادر ،تأثیر تماس پوستی مادر ،شیردهی ،زایمان خانم ،درد ،میانگین ،مداخله تماس پوستی مادر ،خانم سزارین ،نوزاد بر شدت ،زایمان روز ،علامت ،زایمان روز چهارم ،شاهد ،گروه تجربی ،مقیاس خودسنجی افسردگی زونگ ،نوزاد سبب کاهش شدت ،افسردگی زونگ ،شدت درد روز ،طول مدت شیردهی ،افسردگی بعد از زایمان ،روانی ،سلامت روانی

مقدمه: اندوه پس از زایمان شایع‌ترین اختلال خلقی پس از زایمان است و در صورتی که علائم آن بیش از دو هفته ادامه یابد، باید به افسردگی اساسی مشکوک شد. پیشگیری از آن می‌تواند در سلامت روانی خانواده در سال‌های آتی مؤثر باشد. یکی از روش‌های کاهش اندوه پس از زایمان می تواند تماس پوستی باشد. لذا مطالعه‌ای با هدف «تعیین تأثیر تماس پوستی مادر ونوزاد بر شدت اندوه پس از زایمان خانم‌های سزارین شده» انجام گرفت. مواد و روش ها: پژوهش حاضر به روش کارآزمایی بالینی بر روی 79 خانم سزارین شده صورت گرفت. انتخاب اولیه بیمارستان‌های مورد مطالعه جهت تعیین دو گروه تجربی (40 نفر) و شاهد (39 نفر) به طور تصادفی انجام گرفت و هر 5 روز یک بار جای دو گروه عوض می‌شد. در گروه تجربی، تماس پوستی روزانه به مدت 30-20 دقیقه صورت می‌گرفت. اندوه پس از زایمان با استفاده از ابزار افسردگی زونگ بررسی شد. وضعیت خلقی مادران در روزهای سوم، چهارم و دهم پس از سزارین ارزیابی گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون‌های تی دانشجویی و رگرسیون انجام شد.نتایج: نتایج نشان دادکه اختلاف معنی‌داری بین میانگین شدت اندوه پس اززایمان روز چهارم (02/0= P) ودهم(009/0=P) در دو گروه وجود داشت. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که تنها، متغیر گروه (تماس پوستی مادر ونوزاد) و طول مدت شیردهی بر شدت اندوه پس از زایمان مؤثر بودند.بحث و نتیجه‌گیری: براساس پژوهش، مداخله تماس پوستی مادر ونوزاد روشی سالم و اقتصادی در کاهش شدت اندوه پس از زایمان مادر است. لذا پیشنهاد می‌گردد این روش جهت تأمین سلامت روانی مادر و نوزاد به کار رود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.