Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی همه گیرشناسی و علت شناسی اقدام به خودکشی و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در بین مراجعین اورژانس بیمارستان 22بهمن نیشابور در سال 1382

نویسنده: ؛ ؛

پاییز و زمستان 1383 - شماره 23 و 24 (10 صفحه - از 117 تا 126)

کلیدواژه ها : خودكشي ،علت شناسي ،همه گيرشناسي ،متغيرهاي جمعيت شناختي

کلید واژه های ماشینی : خودکشی ،اقدام به خودکشی ،اورژانس بیمارستان ،زن ،علت ،مراجعین اورژانس بیمارستان ،آمار ،پژوهش ،بیشتر ،بهمن نیشابور ،علت‌شناسی اقدام به خودکشی ،بیشتر میزان خودکشی ،بررسی همه‌گیرشناسی و علت‌شناسی اقدام ،میزان خودکشی ،بهمن نیشابور در سال ،علت اقدام به خودکشی ،بیشتر روش خودکشی ،اکثریت واحد پژوهش علت اقدام ،خانواده ،روش خودکشی ،بیشتر علت اقدام ،خودکشی و ارتباط ،گروه سنی ،علت خودکشی ،سنی ،ارتباط ،پزشکی ،اختلاف خانوادگی ،روش خودکشی استفاده ،اقدام به خودکشی ارتباط

مقدمه: خودکشی مرگی است که عمد‌ا به دست خود شخص حاصل می شود.آمارسازمان بهداشت جهانی نشان می دهدکه سالانه یک میلیون نفردرسراسر جهان به علت خودکشی فوت و10 تا20 برابرنیزاقدام به خودکشی می کنند. سازمان بهزیستی کشوراعلام کرد: رتبه جهانی ایران درخودکشی 58 بوده ونرخ خودکشی 9 نفردر هرصد هزارنفر می باشد و1% کل مرگ میرها را شامل شده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که با هدف مشخص نمودن میزان، علل وروش های اقدام به خودکشی وارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی (سن،جنس، میزان تحصیلات،محل سکونت،شغل و‌غیره) در بین مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان 22 بهمن نیشابور صورت گرفت. در فاصله زمانی 6 ماه کلیه موارد اقدام به خودکشی در نیشابور که به بیمارستان 22 بهمن مراجعه نمودند و نمونه پژوهش می باشند با استفاده از یک پرسش نامه مورد مصا حبه قرار گرفتند.سپس داده ها با استفاده از آمارتوصیفی ونرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج: پژوهش نشان داد که از 207 مورد اقدام به خودکشی 1/69 % زن ، 8/62 % شهری ، 54% متاهل بوده وبیشترین میزان خودکشی در محدوده سنی 25-16 سال (2/66% ) می باشد .از نظر میزان تحصیلات 2/52% در گروه ابتدائی و6/25% با تحصیلات دیپلم بودند .از نظر شغل بیشترین مورد، درزنان خانه دار 9/31% و سپس در افراد بیکار 6/25% بود. بیشترین روش خودکشی استفاده از دارو (8/77% ) و بعد سموم (13%) بوده وبیشترین علت اقدام به خودکشی، اختلاف با همسر وخانواده همسر(1/27% )سپس هشدار به اطرافیان 4/17% وکمترین علت شکست تحصیلی 5/0% وآزار جسمی 1/0% بوده است. همچنین بیشترین زمان حادثه ساعت 12- 6 بعداز ظهر بوده است.آزمون های آماری نشان داد که بین متغیرهای سن، وضعیت تاهل ، تحصیلات، علت وروش خودکشی با اقدام به خودکشی ارتباط معنی داری وجود دارد.بحث: اقدام به خودکشی با استفاده از روش های مختلف ازمسائل مهمی است که امروزه جامعه ما رادرگیرنموده است ، لذا مسئولین بایستی تاکید وتوجه بیشتری را به آن معطوف داشته وبرنامه هایی رادر جهت شناسایی عوامل خطرساز وراه های پیشگیری طرح واجراء نمایند

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.