Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد

نویسنده:

ISC (7 صفحه - از 141 تا 147)

کلیدواژه ها :

افسردگی – ناباروری – تست بک

کلید واژه های ماشینی : افسردگی، ناباروری، زنان نابارور، شیوع افسردگی، علت نازایی با شیوع افسردگی، مرکز تحقیقاتی ناباروری منتصریه، کلینیک نازایی منتصریه، نازایی، شیوع افسردگی و عوامل مؤثر، بررسی شیوع افسردگی و عوامل

مقدمه: نیاز به داشتن فرزند یک نیاز ذاتی است که کم و بیش در تمام انسان ها یافت می شود . عدم توانایی باروری و واکنش های اجتماعی رایج در جامعه نسبت به این افراد باعث می شود که افراد نابارور دچار مشکلات روان شناختی جدی گردند. از جمله مهمترین این مشکلات افسردگی است که تاثیر قابل توجه بر تمام جنبه های زندگی فرد می گذارد. لذا محققین بر آن شدند تا میزان افسردگی و عوامل مؤثر بر آن را در 200 زن نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مورد بررسی قرار دهند .مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است و روش نمونه گیری به صورت ساده می باشد. حجم نمونه شامل 200 زن نابارور و ابزارهای گردآوری ، مصاحبه بالینی ، آزمون استاندارد بک و پرسش نامه مشخصات فردی بود. تعداد18 عدد از پرسش نامه ها بدلیل نقص در تکمیل از مطالعه خارج شدند. سپس نتایج حاصله با تست های مجذور خی و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: از افراد مورد مطالعه 9/42% بدون شواهدی از افسردگی (نمره بک کمتر از 9) ، 3/36% علائم افسردگی خفیف (نمره بک بین 19 - 10) ، 9/9% علائم افسردگی متوسط و 11% افراد علائم افسردگی شدید (نمره بک 30 و بالاتر)داشتند. به عبارتی 1/57% از زنان نابارور ، مبتلا به درجاتی از افسردگی بودند که 9/20% آنها در حد افسردگی بالینی بود.بین سن، میزان تحصیلات بیمار، تحصیلات همسران و شغل با شیوع افسردگی رابطه معنی داری وجود داشت. به این صورت که بیشترین میزان شیوع علائم افسردگی در طیف سنی 33 - 21 سال بود. همچنین در افراد با تحصیلات کمتر و غیر شاغل شیوع افسردگی بالاتر بود. بین مدت ناباروری و علت نازائی با شیوع افسردگی رابطه معنی داری یافت نشد. بحث : با توجه به یافته های مطالعه که 9/20 % زنان نابارور علائم افسردگی در حد بالینی داشتند، حضور روان شناسان بالینی و روان پزشکان در مراکز تشخیص ودرمان ناباروری ضروری به نظر می رسد .

خلاصه ماشینی:

"000 جدول شماره 3- فراوانی میزان افسردگی در 182 زن نابارور مراجعه کننده به مراکزتحقیقاتی ناباروری منتصریه بر اساس میزان تحصیلات همسران تحصیلات شدت افسردگی زیر دیپلم دیپلم و بالاتر فراوانی فراوانی نسبی (درصد) فراوانی فراوانی نسبی (درصد) بدون افسردگی 22 4/32 56 1/49 افسردگی خفیف 24 3/35 42 8/36 افسردگی متوسط 6 8/8 12 5/10 افسردگی شدید 16 5/23 4 5/3 Chi – Square ANOVA از نظر آماری ارتباط معنی داری بین شیوع افسردگی و سطوح تحصیلات همسران وجود داشت، به طوری که در سطوح تحصیلی پایین تر از دیپلم همسران ، افسردگی شدید در زنان به مراتب بیش از سطوح بالای دیپلم بود و در سطوح بالاتر از لیسانس و فوق دیپلم در همسران موردی از افسردگی شدید در زنان مشاهده نشد (3 00/ 0 = p) (جدول 3). The main aim of present research was to study the effect of skin to skin contact between mothers and their newborns on severity of postpartum blues of cesarean sectioned women. Conclusion: Regarding positive knowledge of family about types of abuse and because of important view of health in this group, we suggest complementary study to determine prevalence rate, it’s reasons and also experimental investigation for determining international effects of abuse reduction. Key Words: Mental statutes, Addict patients, Normal subjects Prevalence of Depression and Related Factors in Infertile Women F. A cross sectional study was designed to determine the prevalence of depression and related factors in infertile women, in Montaserieh Reproductive Health Research Center, Mashhad, Iran."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.