Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شیوع افسردگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مشهد

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

کلیدواژه ها : افسردگي – ناباروري – تست بك

کلید واژه های ماشینی : افسردگی ،زن نابارور ،شیوع افسردگی ،نابارور ،ناباروری ،زن ،علت نازا با شیوع افسردگی ،کلینیک نازا منتصریه ،نازا ،شیوع افسردگی و عامل مؤثر ،بررسی شیوع افسردگی و عامل ،نازا منتصریه مشهد ،شیوع افسردگی در زن نابارور ،همسر ،مرکز تحقیق ناباروری منتصریه ،افسردگی در زن نابارور ،Hemodialysis ،پرسش‌نامه ،Depression ،میزان افسردگی ،مرکز تحقیقاتی ناباروری منتصریه ،افسردگی شدید ،Implicit ،نمره ،مدت ناباروری و علت نازا ،زن نابارور علامت افسردگی ،علت نازا ،زن نابارور با علت نازا ،شیوع افسردگی بالا ،میزان شیوع

مقدمه: نیاز به داشتن فرزند یک نیاز ذاتی است که کم و بیش در تمام انسان ها یافت می شود . عدم توانایی باروری و واکنش های اجتماعی رایج در جامعه نسبت به این افراد باعث می شود که افراد نابارور دچار مشکلات روان شناختی جدی گردند. از جمله مهمترین این مشکلات افسردگی است که تاثیر قابل توجه بر تمام جنبه های زندگی فرد می گذارد. لذا محققین بر آن شدند تا میزان افسردگی و عوامل مؤثر بر آن را در 200 زن نابارور مراجعه کننده به کلینیک نازایی منتصریه مورد بررسی قرار دهند .مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است و روش نمونه گیری به صورت ساده می باشد. حجم نمونه شامل 200 زن نابارور و ابزارهای گردآوری ، مصاحبه بالینی ، آزمون استاندارد بک و پرسش نامه مشخصات فردی بود. تعداد18 عدد از پرسش نامه ها بدلیل نقص در تکمیل از مطالعه خارج شدند. سپس نتایج حاصله با تست های مجذور خی و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: از افراد مورد مطالعه 9/42% بدون شواهدی از افسردگی (نمره بک کمتر از 9) ، 3/36% علائم افسردگی خفیف (نمره بک بین 19 - 10) ، 9/9% علائم افسردگی متوسط و 11% افراد علائم افسردگی شدید (نمره بک 30 و بالاتر)داشتند. به عبارتی 1/57% از زنان نابارور ، مبتلا به درجاتی از افسردگی بودند که 9/20% آنها در حد افسردگی بالینی بود.بین سن، میزان تحصیلات بیمار، تحصیلات همسران و شغل با شیوع افسردگی رابطه معنی داری وجود داشت. به این صورت که بیشترین میزان شیوع علائم افسردگی در طیف سنی 33 - 21 سال بود. همچنین در افراد با تحصیلات کمتر و غیر شاغل شیوع افسردگی بالاتر بود. بین مدت ناباروری و علت نازائی با شیوع افسردگی رابطه معنی داری یافت نشد. بحث : با توجه به یافته های مطالعه که 9/20 % زنان نابارور علائم افسردگی در حد بالینی داشتند، حضور روان شناسان بالینی و روان پزشکان در مراکز تشخیص ودرمان ناباروری ضروری به نظر می رسد .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.