Skip to main content
فهرست مقالات

دولت ها باید حامی دانش نامه ها باشند

مصاحبه کننده:

مصاحبه شونده:

(2 صفحه - از 120 تا 121)

کلید واژه های ماشینی : دایرة المعارف انقلاب اسلامی، دایرة، واژه‌ها، المعارف، مدخل‌ها، دانشنامه نویسی، کیهان فرهنگی، اصطلاحات، اختیار مسؤولان دایرة المعارف، تصویب، کار دایرة المعارف، دولت ها، المعارف نویسی، مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، شورای علمی، پژوهش، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب، تشکیلات دایرة المعارف، علی محمدی، فرهنگی انقلاب اسلامی، معیارها، مهندس محمد حسین‌علی محمدی، سازمان مدارک‌فرهنگی انقلاب اسلامی، دایرة المعارف منبعی، دانشنامه‌ها و دایرة المعارف، دایرة المعارف و گردش کار، زمان، مسؤول، ارزش، شورا اصطلاحات و واژه‌ها

خلاصه ماشینی: "کیهان فرهنگی:تاکنون چه تعداد مدخل در نظر گرفته شده و به طور کلی‌ دایرة المعارف مذکور چه تعداد مدخل‌ خواهد داشت و در چند جلد و صفحه‌ منتشر خواهد شد؟ علیمحمدی:تاکنون نزدیک به دو هزار اصطلاح و واژه گردآوری شده،ولی هنوز به شورای علمی داده‌ نشده است. علیمحمدی:تشکیلات دایرة المعارف انقلاب‌ اسلامی بر اساس نموداری که تهیه شده عبارت است از همان شورای علمی که کار سیاستگذاری و تصویب‌ خط مشی‌ها را به عهده دارد؛مسؤولیت دایرة المعارف‌ همچنان که اشاره کردم زیر نظر رئیس سازمان مدارک‌فرهنگی انقلاب اسلامی خواهد بود؛قائم مقام و معاون‌ علمی برای آنکه در مواقعی خاص به جای رئیس‌ سازمان مدارک تصمیم‌گیری کند و کارها را پیگیری‌ نماید(قائم مقام و رئیس سازمان مدارک هر دو عضو شورای علمی نیز هستند)؛سه بخش متمایز در نظر گرفته شده به نامهای:الف)بخش گردآوری واژه‌ها، واژه گزینی و شناسایی و گردآوری منابع؛واژه‌ها به‌ شورای علمی پیشنهاد می‌شود و پس از تصویب،برای‌ هر یک از واژه‌ها پرونده‌ای تشکیل داده می‌شود."

صفحه:
از 120 تا 121