Skip to main content
فهرست مقالات

ویرایش فرهنگنامه ای؛ سادگی و ایجاز

مصاحبه کننده: ؛

مصاحبه شونده: ؛

خرداد و تير 1375 - شماره 127 (2 صفحه - از 130 تا 131)

کلید واژه های ماشینی : کیهان فرهنگی ،شورای ویراستاران ،گرگین ،کودکان و نوجوانان ،ویراستاری ،فرهنگنامهء کودکان ،ویراستاران فرهنگنامهء ،کیهان ،نوشتن ،عضو شورای ویراستاران ،فرهنگنامهء ،مطلب ،شیوهء نگارش ،آقای جهانشاهی ،نویسنده و ویراستار ،نوشته‌های خوب ،فرهنگنامه ،ویراستاران ،ویرایش فرهنگنامه ،شورای ویراستاران فرهنگنامه ،ویراستاران فرهنگنامهء کودکان ،ویراستاران فرهنگنامه ،فرهنگنامهء کودکان و نوجوانان

صفحه:
از 130 تا 131