Skip to main content
فهرست مقالات

گفتگویی با اکرم هنیة

مصاحبه شونده:

مترجم:

(4 صفحه - از 58 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : ادبی، سلطه، ادبیات، ادبیات فلسطین داخل سرزمینهای اشغالی، عربی، اسرائیلی، قصه، ادبیات فلسطینی، سرزمینهای اشغالی، هویت

اکرم هنیه نویسنده و روزنامه‌نگار فلسطینی به سال 1953 در شهر رام الله‌ واقع در کرانهء غربی به دنیا آمد. خانواده‌اش به سال 1948 ناگزیر شد تا از روستای خود که در نزدیکی الرمله واقع‌ است،مهاجرت کند.وی به سال 1975 از دانشکدهء ادبیات دانشگاه قاهره فارغ‌ التحصیل شد و از 1978 تا زمان اخراجش‌ در دسامبر 1986 از فلسطین اشغالی‌ توسط نیروهای اسرائیلی،سر دبیری‌ روزنامه«الشعب»را در قدس عهده‌دار بود. از او تا کنون مجموعه‌هائی از قصه‌های‌ کوتاه به چاپ رسیده است:«آخرین‌ کشتی...آخرین بندر»(1979)، «شکست شاطر حسن»(1980)،«وقایع‌ دومین غربت هلالی»(1981)و«آنگاه که‌ شب قدس درخشید»که به همراه‌ مجموعه‌های پیشین در یک مجلد با عنوان«تشریفات شب آخر»در 1986 به چاپ رسیده است. آنچه در زیر می‌خوانید ترجمهء گفتگوئی است که غالی شکری در الجزایر با وی انجام داده است:

خلاصه ماشینی:

"اما در سرزمین‌های اشغالی شما اولا نه با اشغال عادی بلکه با سکونت نظامی‌ و شهری‌ای روبرو هستید که جامعه قهری‌ای‌ را بر پا می‌کند که در زندگی روزانه با افراد آن برخورد می‌کنید،تأثیر همه اینها بر ساختار ادبی چیست؟ به همین دلائل،نزد نویسندهء فلسطینی‌ در سرزمینهای اشغالی دلمشغولی دائمی‌ای‌ وجود دارد که او را اساس از پرداختن به‌ نوآوری کامل باز می‌دارد:دلمشغولی منع و تحریم و توقیف اثر،بدون رسیدن داستان و قصه و شعر به دست خواننده. همه اینها در ادبیات فلسطینی‌ با ویژگیهایی که به آن اشاره کردیم و در رأسشان دلمشغولی ملی و اجتماعی چگونه‌ انعکاس می‌یابد و بر آن چه تاثیر می‌گذارد (به تصویر صفحه مراجعه شود) «گلهائی برای پدرم»کاری از سلیمان منصور و چه فعل و انفعالاتی ایجاد می‌کند؟مثلا در جامعهء فلسطینی تحت اشغال،آیا این منع‌ درونی جز با شیوه پنهان کردن یکی از ارزشها،زیر پوشش ارزش دیگر آشکار نمی‌شود یا اینکه در آنجا دوگانگی‌ای وجود دارد و آزادسازی ملی و محافظه کاری‌ اجتماعی در کنار هم قرار می‌گیرند؟بر سر نویسنده و خود ادبیات چه می‌آید؟ در چارچوب طرح تاریخی که برای‌ ملت فلسطین پدید آمد و با سرعت بسیار به‌ انجام رسید،و در راستای اشغال اسرائیلی که‌ سرزمینها و آبها را مصادره کرده و می‌کند و ده‌ها هزار نفر را بیرون می‌راند،تغییر جامعه‌ شناختی و فرهنگی و تغییر سیاسی‌ چشمگیری در سرزمینهای اشغالی صورت‌ گرفته است."

صفحه:
از 58 تا 61