Skip to main content
فهرست مقالات

صنعت غرب

نویسنده:

(3 صفحه - از 8 تا 10)

کلید واژه های ماشینی : صنعت، اطلاعات، غرب، تفکر، فکر، مصنوعات، صنعت غرب، تکنولوژی، انسان، علمی

خلاصه ماشینی:

"دوم:از لحاظ مبانی علمی که مهمترین تأثیر را در این‌ تحولات داشته یعنی فیزیک نظری(کوانتیک)و ریاضیات‌ جدید(منطق ریاضی)که اولی در امر سخت‌افزار صنعت و دومی در نرم‌افزار،توفانی تغییر دهنده ایجاد نمودند نیمه‌ هادی‌ها بر مبنای مکانیک کوانتیک فهم می‌شوند و یا مدل‌ مناسبی که فیزیک مدرن به دست می‌دهد امکان می‌دهد که‌ حجم عظیمی از اطلاعات در یک محفظهء بسیار ناچیز دیده‌ شود. 8-حال که صحبت از نوعی دیگر از تفکر که بسیار با اندیشه علمی تفاوت دارد شده است،خود را با دو سؤال روبرو می‌یابیم،اول اینکه صنعت چگونه می‌تواند در تفکر عالی تأثیر داشته باشد؟و دوم اینکه آیا تکنولوژی غربی بر اندیشه‌های‌ عالی مردم آن سرزمین تأثیری گذاشته است؟به عبارت دیگر: آیا انسان می‌تواند به کمک تکنولوژی بصیرتر شود؟و اینکه‌ بشر امروز از لحاظ بصیرت در چه درجه‌ای قرار دارد؟قبل از هر چیز باید توجه کنیم به اینکه اندیشهء علمی ما در تفکرات‌ عالی هیچ گونه نقشی ساختاری و اساسی ندارد. لذا شاید انسان در تمام عمر خود یکبار هم شده چنین تجربه‌ای را ننماید!حال می‌رسیم به یک پدیدهء کاملا جدید و عجیب قرن:«بشر قرن بیستم دست از فکر کردن کشیده است!» این سخن مهم از فیلسوف بزرگی است:یعنی درست‌ است که علم و تکنولوژی در ساختار فکر عالی نقشی ندارد و در طول آن نمی‌تواند ظهور نماید،لیکن اندیشهء بشر امروز را کاملا مشغول نموده است به نحوی که دیگر به روی تفکرات‌ عالی خود را نمی‌گشاید!تکنولوژی امروز برای اندیشهء عالی‌ انسان حجابی ضخیم ایجاد نموده است."

صفحه:
از 8 تا 10