Skip to main content
فهرست مقالات

خبرهای فرهنگی و هنری ایران و جهان

مرداد 1367 - شماره 53 (8 صفحه - از 53 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : کارگردانی ،جشنوارهء سینمای جوان ،کارگردان تئاتر ،جشنواره‌های سینمای جوان ،هاملت ،جشنوارهء ،سینمای جوان ،جمهوری اسلامی ایران ،نمایشگاهی از آثار ،برگزار ،شرکت در جشنواره ،نمایشگاه آثار ،جشنوارهء فرهنگی ،جمهوری اسلامی ،ارشاد اسلامی ،سینمای جوان استان ،جشنوارهء آوینیون ،آثار برگزیده به کار ،مراسمی با اعلام آثار ،فیلم و عکس ،محمودی از ایران ،شمشیر بازی ،وزارت ارشاد اسلامی ،کارگردانی پاتریس شرو ،بازی می‌کردم ،بهترین بازیگر ،خوانندهء گروه ،قطعه عکس ،فرهنگ و ارشاد اسلامی ،مدت چهار روز

آنچه در پی می‌آید،ترجمهء گفتگویی‌ است که توسط هفته‌نامه«نوول‌ ابسرواتور»با آناتولی واسیلیف کارگردان‌ تئاتر شوروی،چند روز پیش از عزیمت‌ وی به آوینیون جهت شرکت در جشنواره‌ تئائر،در شهر مسکو انجام پذیرفته‌ است. واسیلیف در این جشنواره«شش‌ شخصیت در جستجوی نویسنده»را به‌ نمایش در آورد.

صفحه:
از 53 تا 60