Skip to main content
فهرست مقالات

نقد مؤلف

مصاحبه شونده:

مصاحبه کننده:

(6 صفحه - از 8 تا 13)

خلاصه ماشینی:

"یا در زمینهء فلسفه و کلام است:با ترجمهء درد جاودانگی از اونامونو،و عرفان و فلسفه از استیس،و علم و دین از باربور،و اوزیتیویسم منطقی،و جهان غیب و غیب جهان یا ادبیات‌ فارسی:با تصحیح مجدد کلیات سعدی مصحح شادروان‌ فروغی و از همه بیشتر و جدی‌تر در زمینهء حافظ پژوهی: با انتشار ذهن و زبان حافظ،و حافظ نامه-که شرح 052 غزل حافظ است-و چارده روایت:مجموعهء مقاله که گویا نزدیک به انتشار است و مقالاتی در همین زمینه در مجلهء«نشر دانش»،«کیهان فرهنگی»و«گلچرخ»،بهتر است تیمنا بحث را با اشاره به کارهای قرآن پژوهی شما شروع کنیم. شاید علت اصلی خلجان خاطر شما،در این دو سؤال که‌ مشکل فکری بسیاری از اهل نظر هم هست،در اینکه آیا رندی با دیانت،یا با اخلاق قابل جمع است،این باشد که‌ رندی را به معنای امروزه یعنی مرد رندی و عافیت طلبی و گلیم‌ خود را در هر شرایط و به هر قیمت از آب به در بردن می‌دانند این معنا جدید و تخفیف‌آمیز که رند و رندی در عرف امروز ما دارد،مراد حافظ نیست. آیا این امر به‌ اسطوره‌ای بودن مفاهیم کلیدی او-که قول دیگر شماست-چگونه قابل جمع است؟ -مقدمتا بهتر است توضیحی راجع به اسطوره سازی‌ حافظ-که شامل حال هر هنرمند بزرگ قدیم و جدید هم‌ می‌شود-عرض کنم،از نظر تاریخی،تمدنهای مختلف در عصر پیش از علم و پیش از فلسفه و شاید هم پیش از تاریخ‌ اسطوره‌نگر و اسطوره‌پرداز بوده‌اند،با این امر مسلم کاری‌ نداریم."

صفحه:
از 8 تا 13