Skip to main content
فهرست مقالات

شعر

(1 صفحه - از 25 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : شعر، یادداشتها، شخصیت انگلیسیها، آفتاب جاری، یادداشتها شخصیت انگلیسیها، شخصیت انگلیسیها ناقص، زمین، تربیت، زخم دل آسمان خستهء شب، ادارهء پلیس

خلاصه ماشینی: "اما برای درک‌ روحیات یک ملت،کسی به ادارهء پلیس یا اذهان نظامی‌ متوسل نمی‌شود و اگر کسی انگلیسیها را ببیند،بیشتر قانع‌ می‌شود که این اتهامات در کلیت خود بی‌اساس است(!)با این‌ حال منتقدان دست از این اتهامات برنمی‌دارند چرا؟زیرا بعضا چشم به طبقات جنایتکار دارند و بعضا از کاستیهای‌ بنیادین خاص شخصیت انگلیسیها آزرده شده‌اند. در این مورد هم انگلیسیها و هم‌ مخالفان آنها،افراط کرده‌اند و این قضیهء را مستمسک خوبی‌ قرار داده‌اند اما اشکال کار در این است که مدتی که آنها خود را سرگرم می‌کنند،دنیا نه بهتر می‌شود و نه عاقلتر. و من اعلام می‌کنم که آنها خونسرد واقعی‌ نیستند و شرارت کمی در وجودشان است(!)در واقع سیستم‌ معیوب است(!) من شخصا امیدوارم که در 02 سال آینده،شاهد تغییرات‌ عظیمی باشیم و شخصیت ملی ما جای خود را به پدیده‌ای نه‌ چندان نادر اما دوست‌داشتنی‌تر بدهد. در هر حال اینها یادداشتهای دانشجویی است که سعی دارد به حقیقت برسد و در این راه همکاری دیگران را ارج خواهد نهاد."

صفحه:
از 25 تا 25